mandag, januar 28, 2008

S-bane ved Ring 3

Gennem en del år har politikerne på vestegnen i det daværende Københavns Amt og nuværende Region Hovedstaden talt for en letbane mellem Glostrup og Lyngby. Men nu er DSB og Banedanmark ude med et forslag om, at man i stedet skal anlægge en regulær S-bane i stedet for. DSB's adm. direktør Søren Eriksen siger til Berlingske Tidende:

Det vil være nærliggende at overveje en S-togsløsning i Ring 3-korridoren. De umiddelbare fordele er, at vi vil komme op på en væsentlig højere hastighed end med en traditionel letbaneløsning. Desuden vil der være direkte forbindelse til det øvrige S-togssystem.
Tilsvarende siger Jesper Hansen, direktør i Banedanmark:

Hvis man skal lave en Ring 3-bane af samme kvalitet som S-banen og Metroen, kræver det, at den får sine helt egne spor og ikke skal krydse tværgående trafik i vejniveau. Så det er et valg om, hvor ambitiøs man skal være. Hvis man vælger højere hastighed, større kapacitet og på den måde bedre kvalitet, bliver det også dyrere end en letbane.
En S-bane vil være hurtigere på hele strækningen mens, men en letbane formentlig vil være mest effektiv for lokale rejser. Forskellen også i at en S-bane vil kræve eget baneanlæg med broer, viadukter og stationer, mens en letbane i et vist omfang kan køre sammen med den eksisterende trafik.

Jeg tror ikke på, at man kommer igennem med et nyanlæg af en S-bane langs med Ring 3. Det vil kræve massive ekspropriationer og trække omkostninger langt udover de 2,5 - 3,5 milliarder kroner, som letbanen forventes at koste. Letbanen har også den fordel, at byggetiden er forholdsvis kort. Hjemmesiden Letbaner.dk anslår at den kan indvies allerede i 2012.

Kilde: Berlingske Tidende. Foto: Region Hovedstaden/Billedet er lånt hos Letbaner.dk og viser en letbaneterminal i Strassbourg.

IC4 status

Midt i januar modtog Folketingets Trafikudvalg den seneste status på indsættelse af DSB's IC4-tog.

D. 20. december 2007 fil DSB tilladelsen til at indsætte togene i overvåget prøvedrift uden passagerer med henblik på driftssimulering på strækningerne Lindholm - Frederikshavn,
Fredericia - Nyborg og Korsør - København - Vigerslev– Kastrup
uden passagerer forlænget indtil 31. januar 2008. Bemærk at togene endnu ikke må køre over Storebælt.

Togsæt nr. 13, som er det første der skal prøve kræfter med landsdelstrafikken fik også godkendelse i december sidste år og det har resulteret i en mindre modifikation, som ministeren skriver i sin status. Det er DSB's hensigt at få en række enkeltkørende togsæt typegodkendt, før man vil få typegodkendt togene sammenkoblede.

torsdag, januar 24, 2008

Gods på skinner

I Sverige kan de finde ud af at sikre retfærdige vilkår for godstransporten på skinner og betyder at selv korte tog på relativt kortere strækninger og det betyder f.eks. at den svenske operatør Green Cargo netop har indgået en aftale med Uddevalla Havn om at køre containere 5 dage om ugen til Göteborgs Havn, der ligger lidt mindre end 100 km. sydligere i Sverige. De to havne har et stigende samarbejde og med en effektiv shuttle forbindelse med havnene, så kommer de til at stå stærkere i konkurrencen.

Aftalen der er et-årig har en værdi en af 1,5 millioner SEK og vil reducere CO2-forbruget fra 358 tons til 32 kilo om året. Det er ambitionen at fordoble antallet af transporter i løbet af det kommende år.

I Danmark falder mængden af gods på skinner på trods af at vi ved at CO2-forbruget er meget lavere ved at transportere gods med tog. Hvis Danmark vil være en foregangsland på klimaområdet, så kræver det handling og initiativer, der kan sikre mere gods på skinner.

Kilde: Green Cargo.

Bliver DSB solgt?

For snart to år siden skrev jeg et indlæg under overskriften Sælg DSB, fordi der den gang var planer for at gennemføre et salg af den statsejede togoperatør DSB og i december 2006 meddelte den daværende Transportminister Flemming Hansen, at han ville have DSB omdannet til et aktieselskab pr. 1. januar 2008.

Men der er endnu ikke sket noget og det skyldes ifølge selskabsdirektør i Transportministeriet Michael Birch, i Berlingske Tidende 24. januar 2008, at:
Vi har måttet justere tidsplanen. Nu er processen, at vi vil bruge 2008 på en analyse af jernbanesektoren, før regeringen i 2009 vil tage stilling til DSBs fremtid. Når og hvis DSB bliver til et aktieselskab bliver det altså først i 2009, hvorefter en salgsproces kan sættes igang.

Det er muligt at omdanne DSB til et aktieselskab og sælge op til 25 pct. af aktierne før der skal en aftale med DSBs 4000 tjenestemænd om at de skal overgå til andre vilkår. Ifølge Dansk Jernbaneforbund, der organiserer de ansatte i bl.a. DSB, så skal hver tjenestemand have tre måneders opsigelsesløn, tre års rådighedsløn og tjenestemandspension eller i alt 12 milliarder kroner og det ønsker staten ikke at betale.

Før et evt. salg er det helt nødvendigt at Banedanmark overtager ejerskabet af stationsbygninger mv. Man må håbe, at analysen af jernbanesektoren ender med samme resultat.

Kilde: Berlingske Tidende

Svendborg Station åbner igen

Gennem de sidste mange måneder har arkæologer fra Svendborg Museum udgravet en gammel klosterruin under Svendborg Station og det har betydet, at togene kun har kunnet køre til en lille træperron på den anden side af Frederiksgade.

Men på mandag er Banedanmark færdig med at lægge spor og anlægge nye perroner og stationen kan derfor åbne igen, men først skal Banedanmark afprøve sikringsanlægget og herunder bommene, hvorfor naboerne fra søndag kl. 8.00 og frem til kl. 3.00 mandag morgen vil opleve de muntre blink fra overkørselsanlægget.

Kilde: Banedanmark.

Fra Kina med godstog

I torsdags ankom der et ganske særligt godstog til Hamborg. Toget var kørt fra Beijing 15 dage før og var dermed dobbelt så hurtigt som hvis lasten var sejlet med skib.
Undervejs på den godt 10.000 kilometer lange tur kørte toget via den transsiberiske jernbane gennem Mongoliet, Rusland, Hviderusland og Polen og toget skifte sporvidder både ved grænsen mellem Kina og Mongoliet og ved mellem Hviderusland og Polen, da Rusland har sin egen sporvidde (1520 mm) og ved samlige grænser blev der skiftet lokomotiv.
Når den nye Beijing-Hamburg Container Express for alvor kommer i gang, så bliver der en konkurrencefordel til togene, da vognene effektivt i Hamburg kan skifte retning mod Danmark og resten af Skandinavien og man derfor kan undgå de mange omladninger fra skib til lastbiler i Europas havne, men kan lade togvognene transportere direkte til kombiterminalerne og her lade dem omlaste til lastbiler det sidste stykke.

mandag, januar 21, 2008

Tog i Danmark

I starten af måneden skiftede DSB og de fleste af landets øvrige togoperatører til den nye køreplan, der gælder frem til d. 10. januar 2009.

Som tidligere år er køreplanen opdelt i strækninger, således at det er let at se hvilke forbindelser der er mellem byerne på strækningen og ofte kan man finde tilslutningstog markeret med gråt. Det betyder at let i plan 76 kan se, at med en afgang med lyntog 29 kan tage fra København kl. 9.50 og være i Skagen kl. 16.15. Det er faktisk 23 minutter hurtigere end i sidste års køreplan.

Eller man kan tage intercitytog 137/1637 fra København H kl. 11.00 og være i Thisted kl. 16.53. Det er 13 minutter senere end i sidste års køreplan.

Endelig kan man undre sig over at IC 190 standser i Glostrup kl. 5.25.

Køreplanen er på trods af internet i must, når man vil planlægge en rigtig togrejse, da køreplan omfatter alle tog i Danmark også lokalbanerne og Arriva.

Tog i Danmark, 06.01.2008 - 10.01.2009. Udgives af DSB Planlægning og Trafik. Pris kr. 25.

torsdag, januar 17, 2008

6 nye lokomotiver til Green Cargo

Den svenske godsoperatør Green Cargo tror på det nye samarbejde med Railion i Railion Scandinavia og har derfor bestilt 6 nye lokomotiver hos Bombardier og herudover har Green Cargo option på 10 yderligere. I starten af 2007 bestilte Railion op til 23 lokomotiver af samme type.

Lokomotiverne kan køre både i Sverige, Danmark og Tyskland og det gør det effektive i konkurrencen om godstrafikken, da togene ikke behøver at skifte lokomotiv undervejs. I første om gang vil togene udgå fra Malmø, men senere vil togene starte nordligere i Sverige, som f.eks. Göteborg.

Railion kører i dag 250 godstog om ugen mellem Sverige og Tyskland og det antal forventes at stige til 275 allerede her i foråret.

Alle togene skal gennem Danmark og med Hector Rails tilsvarende stigning i antallet af forbindelser mellem Sverige og Tyskland, så begynder det at stille større krav til jernbanen gennem Danmark og her er både en ny bane over Køge og en fast forbindelse over Femern Bælt nødvendig.

Kilde: Green Cargo.

Flemming Hansen: Det 5. spor er forældet.

Fhv. trafikminister Flemming Hansen bakker i et indlæg i Børsen onsdag op om, at stoppe undersøgelserne af det 5. spor og mener at den nye bane via Køge er "fremtidsorienteret", mens anlægget af det 5. spor mellem Hvidovre og Taastrup er "forældet løsning". Flemming Hansen meldte allerede i juli måned ud, at banen via Køge er det bedste alternativ, særligt når man tænker på, at vi er gået i gang med planlægningen af en Femern Bælt bro.

Hvornår begynder Venstre at lytte til fornuft og stopper undersøgelsen af det 5. spor og hvor er transportminister Carina Christensen egentlig i diskussionen?

Kilde: Transportnyhederne.

Flere tog til tiden

Fornyelsen af det danske skinnenet begynder endelig at betyde noget for forsinkelserne på togene. Det viser Banedanmarks opgørelse over antallet af forsinkede tog, som Banedanmark har ansvaret for. Banedanamrks ansvar for forsinkelser skyldes primært fejl på skinner og signaler.

For fjerntogene steg regulariteten fra 91 pct. i 2006 til 94,3 pct. i 2007 0g det fremgår af Banedanmarks kontrakter at mindst 94 at togene skal køre til tiden.

Fordelt på de enkelte store operatører ser resultaterne sådan her ud:

DSB Fjerntog: 92,9%, her var kravet for 2007 92,7 %
DSB S-tog: 95,1%, her var kravet for 2007 94,8%
Arriva Tog A/S: 98,2%, her var kravet for 2007 94,7%
Railion Danmark: 94,1%, her var kravet for 2007 90%

Kilde: Banedanmark.

tirsdag, januar 15, 2008

Med Hector Rail over Øresund

Hector Rail er nu begyndt på den almindelige togdrift, efter de succesrige prøvekørsler, med godstog mellem Nörrköbing i Sverige og Herne i Tyskland. Det første tog kørte d. 4. januar og der går nu 5 tog om ugen i hver retning.

Den gennemsnitlige hastighed er 70 km/t og det gør togforbindelsen yderst konkurrencedygtig både, hvad angår hastighed og miljøeffekt. Hector Rail kører toget på vegne af den hollandske Van Dieren Maritime og transporten udvides fra efteråret med yderligere tog mellem Västeräs og kontinentet.

Kilde: Hector Rail.

Ny direktør i Railion

Det tyskejede Railion Danmark har ansat en ny administrerende direktør pr. 1. februar 2008. Det er Stig Kyster-Hansen, der hidtil har været Director Operations & Production i ERS Railways, som ejes af A. P. Møller-Mærsk. I alt har Stig Kyster-Hansen 25 års erfaring indenfor godstransport.

Den nye direktør kommer til at stå i spidsen for etableringen af Railion Scandinavia, som er det nye samarbejde mellem Railion og Green Cargo.

Kilde: Railion.

Venstres lokale trafikmafia

I går omtalte jeg partiet Venstres problemer med at blive enige om at stoppe undersøgelsen af det 5. spor mellem Hvidovre og Taastrup i forbindelse med udvidelsen af jernbanekapaciteten mellem København og Ringsted. Men efter et gruppemøde så er Venstre blevet enige om at fortsætte begge undersøgelser. Trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen siger til DR Nyheder:
Vi har overvejet situationen, nu hvor vi er næsten midtvejs med VVM-undersøgelserne. Konklussionen er, at vi satser på at få ført undersøgelserne til ende, og så er vi klar til i løbet af 2009 at træffe en endelig beslutning, så vi kan komme i gang med at skaffe mere jernbanekapacitet mellem Ringsted og København.

Det er ikke mange dage siden statsminister Anders Fogh Rasmussen udtalte at det er slut med lokale trafikmafiaer:
Regeringen vil tilrettelægge investeringerne således, at der bliver investeret der, hvor der er behov for det, og der hvor det er bedst samfundsøkonomisk. Det bliver ikke noget med, at hvis der skal være en vej her, så vil vi have en vej der. Det bliver der, hvor der kører biler.

Nu lader Venstre Flemming Damgaard Larsen, der er valgt i Roskilde, danne en Roskilde mafia og dermed tage de danske togpassagerer som gidsler i endnu et år. Allerede nu er den politiske beslutning et år forsinket i forhold til trafikaftalen for 2006, som omtalt i et tidligere indlæg. Det er mest samfundsøkonomisk at vi bygger en ny jernbane, her den interne rente 5 pct. i modsætning til 3,5 pct. for det 5. spor.

Kilde: DR Nyheder.

mandag, januar 14, 2008

Om Venstre og banen via Køge

For et par dage siden meldte Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen ud, at han mener at der skal bygges en ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge og at han regnede med at Venstres Folketingsgruppe i morgen tirsdag vil beslutte sig for det samme. Men Formand for Folketingets Trafikudvalg Kristian Damgaard Larsen mener fortsat, at der er behov at undersøge det 5. spor mellem Hvidovre og Taastrup og siger til DR København:
Jeg kan slet ikke acceptere at stoppe undersøgelserne. De er vedtaget af et flertal i Folketinget, og de er nødvendige for at vi kan få et beslutningsgrundlag.

Hvor længe kan slingrekursen i Venstre fortsætte? Det skal siges at Flemming Damgaard Larsen er valgt i Roskilde, som er det eneste sted, hvor man vil få noget ud af 5. sporet, alle os andre vil ikke få noget ud af det. Kristian Damgaard Larsen har i øvrigt tidligere været på banen med et kreativt forslag om, at der anlægges en tunnel mellem Køge og Amager.

Kilde: Dansk Politik

lørdag, januar 12, 2008

Kattegatbroen

Infrastrukturkommissionens, der fremlagde sin betænkning i torsdag, forslag fik en levetid på omkring to dage, før trafikpolitikerne er gået i selvsving over Kattegatforbindelsen. I sammenfatningen hedder det om en forbindelse over Kattegat:
En fast forbindelse over Kattegat
Kommissionen har drøftet perspektiverne i forhold til en fast forbindelse over Kattegat.
Der vil i givet fald være tale om et projekt af hidtil uset størrelsesorden i Danmark.
Projektet vil være mere omfattende end de to eksisterende faste forbindelser tilsammen. Dertil kommer ganske omfattende investeringer i landanlæg.
Kommissionen vurderer, at der er et mere påtrængende behov for andre investeringer i transportinfrastruktur.Dette udelukker ikke, at der kan være grundlag for at foretage en overordnet vurdering af perspektiverne i forskellige former for udbygning af transportforbindelserne på tværs af Kattegat, herunder ikke mindst rentabiliteten.

Men Venstre og Det Konservative Folkeparti vil allerede nu have sat gang i en undersøgelse allerede nu. Venstres Kristian Pihl Lorentzen siger til Århus Stiftstidende:
Hvis vi skal have undersøgt miljøkonsekvenser og økonomi bag en fast forbindelse over Kattegat, skal det være her og nu. Regeringen vil senere på året fremlægge en større investeringsplan på trafikområdet, og inden da bliver vi nødt til at vide, om der er realisme i Kattegat-projektet eller ej.

Venstre forventer at en lille undersøgelse kan laves for mellem 5 og 10 millioner kroner. Omvendt mener Henriette Kjær fra Det Konservative Folkeparti, at en sådan undersøgelse vil koste 25 - 40 millioner.

Det er utroligt. Infrastrukturkommissionen fremlægger en stor betænkning med en lang række forslag, som i forvejen skal analyseres og allerede nu er politikerne på vej videre med forslag. Jeg vil mene, at regeringen i den kommende investeringsplan kan lade indgå en undersøgelse af en Kattegatbro med landanlæg etc.

Kilder: Berlingske Tidende, Århus Stiftstidende.

torsdag, januar 10, 2008

Kommer banen via Køge

Det ser ud som de borgerlige trafikpolitikere (bortset fra Det Konservative Folkeparti, som har bakket op længe) endelig er kommet til fornuft og nu vil være med at bygge en ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge.

Den radikale trafikordfører Johannes Poulsen bakker nemlig nu op og siger til DR Nyheder:
Vi er klar til at sætte gang i bygningen af København-Køge-Ringsted så snart som muligt.[...] Jernbanen har desperat brug for at få udbygget sin kapacitet, og vi kan ikke bruge flere år på yderligere diskussioner og undersøgelser. Nu gælder det beslutninger, ikke mere snak.

Og samtidig forventes Venstre at blive enige med sig selv om, at det ikke nytter at udvide med et spor mellem Hvidovre og Taastrup. Kristian Pihl Lorentzen udtaler, at:
Min indstilling til gruppen er, at nu skal vi sætte turbo på nybygnings-løsningen.

Venstres folketingsgruppe forventes på tirsdag at belsutte sig. Så er der kun Dansk Folkeparti tilbage, som fortsat vil have det 5. spor.

Samtidig har DSB i dag været ude med at banen skal anlægges, så den klare hastigheder på op til 250 km/t og resten af hovednettet op til 200 km/t. Den nye bane har også den fordel, at der kun vil være 2 stationer nemlig i Køge og Ny ellebjerg, mens banen over Roskilde har 8 og alene det gør det muligt at have en højere hastighed over længere strækninger.

Kilder: DR Nyheder, DSB.

Infrastrukturkommissionens rapport

I dag udkom den længe ventede betænkning fra den af regeringen nedsatte Infrastrukturkommission. Rapporten har seks fokusområder:
 • Ringforbindelserne skal sluttes i Hovedstadsområdet på både bane og vej.
 • Der skal udarbejdes en samlet plan forudviklingen af infrastrukturen i byregion Østjylland.
 • Der skal sikres en effektiv opkobling af alle landsdele til de overordnede transportkorridorer og knudepunkter.
 • Danmarks porte mod udlandet skal indgå som en central del af et effektivt transportnetværk.
 • Intelligente teknologiske løsninger skal sikre optimal udnyttelse af infrastrukturen.
 • Indsatsen for at begrænse transportens miljø- og klimapåvirkning skal intensiveres.

Hvoraf følgende er særligt interessant for jernbanen:

Ringforbindelserne skal sluttes i Hovedstadsområdet på både bane og vej

Infrastrukturkommissionen anbefaler på baneområdet, at:

 • Der snarest muligt træffes beslutning om en løsning på banekapacitetsudfordringerne mellem København og Ringsted, og en udvidelse af Nordvestbanen.
 • Mulighederne for højklasset kollektiv trafik betjening af Ring 3-korridoren undersøges nærmere.
 • Mulighederne for en forbedring af rejsetiden i S-togskorridoren mod Hillerød gennem ekstra spor undersøges nærmere.
 • Regeringen fremlægger yderligere konkrete forslag til, hvordan man kan styrke den kollektive trafik med henblik på at imødekomme udfordringerne i Hovedstadsområdet, herunder sammenhæng til anden trafik ved stationer samt tilgængelighed og kapacitet.

På længere sigt anbefaler Infrastrukturkommissionen, at følgende undersøges nærmere og inddrages i prioriteringen:

 • Udvidelse af kapaciteten på og omkring Københavns Hovedbanegård og optimering af baneinfrastrukturen med henblik på øget fjern og S-togsbetjening – herunder kapaciteten i ”Røret” og muligheder for linjeføring, der kan supplere denne strækning.
 • Forbedring af rejsetiden på S-banen, herunder eventuel udvidelse med ekstra spor.
 • Udvidelser af Metrosystemet.
 • Perspektiver for Hovedstadsområdets banetrafik i forbindelse med etablering af hurtigere tog mellem København, Odense, Århus og Aalborg.

Der skal udarbejdes en samlet plan forudviklingen af infrastrukturen i byregion Østjylland

Infrastrukturkommissionen anbefaler, at:

 • Der udarbejdes en samlet plan for udviklingen af infrastrukturen i byregion Østjylland, herunder med forslag til, hvordan man kan styrke den kollektive trafik.
 • Der snarest muligt træffes beslutning om en udbygning af motorvejskapaciteten på og omkring Vejle Fjord Broen og på Vestfyn.
 • Grundlaget for etablering af en letbaneløsning ved Århus færdiggøres med henblik på en stillingtagen.
 • Mulighederne for at forbedre samspillet mellem den individuelle og den kollektive transport i regionen, undersøges med henblik på at styrke den kollektive trafik som et alternativ til biltrafikken.

Kommissionen anbefaler, at der gennemføres analyser af:

 • Effekterne af en forbedring af baneinfrastrukturen og hurtigere og hyppigere togbetjening mellem Odense og Århus, herunder mulighederne for at overflytte trafik fra vej til bane og dermed aflaste vejnettet.
 • Muligheden for en jernbanekrydsning af Vejle Fjord.
 • Effekterne af en langsigtet udvidelse af kapaciteten ved Lillebælt, og betydningen for perspektiver og behov i forhold til udviklingen af den øvrige infrastruktur i regionen.
 • Aflastningspotentiale og behov for etablering af en nord-syd-gående motorvejsstrækning i Midtjylland som alternativ til en udvidelse af den eksisterende korridor – herunder skal konsekvenser for byspredningen vurderes.

Danmarks porte mod udlandet skal indgå som en central del af et effektivt transportnetværk

 • En strategi for udvikling af de vigtigste intermodale godsknudepunkter, herunder behov i
  forhold til udvikling af baglandsinfrastruktur og terminaler samt forbedring af samspillet
  mellem transportformerne.
 • En analyse af konsekvenser, muligheder og perspektiver i forbindelse med en eventuel opkobling til det europæiske højhastighedsbanenet.
 • Stillingtagen til transportkorridorerne til Kalundborg.
 • En analyse af behov og omkostninger forbundet med forbedring af den jysk-fynske tilkobling til det europæiske banegodsnet.
 • Vurdering af mulighederne for at der udvikles et sammenhængende europæisk godsbanenet med henblik på at styrke den skinnebårne godstransport.
 • Vurdering af banetransportens muligheder for at aflaste den vejbårne godstransport, herunder gennem udvikling af forbindelserne til de vigtigste knudepunkter.

Det er ikke fordi Kommissionen lancerer nye forslag i sin betænkning eller er særlig ambitiøse. Primært er åbenbart behov for flere analyser. Hvis kommissionen for alvor ville være kommet med nye forslag, så ville en elektricifering af resten af det danske hovedjernbanenet være kærkomment. Det ville kunne reducere CO2-udledningen massivt og gøre det muligt sikre bedre forhold til godsbanen, der i dag skal skifte lokomotiv for at komme nord for Fredericia. En færdiggørelse af dobbeltsporet i Sønderjylland er heller ikke nævnt. Ligesom et ekstra jernbanespor over Storstrømmen bliver nævnt.

Det mest mærkelige i betænkningen er dog afsnittet om fremskrivninger. Kommissionen når nemlig frem til at jernbanetrafikken stiger med mellem 5 og 10 procent frem til 2030, mens vejtrafikken forventes at stige med 70 procent. På side 125 skriver f.eks. at:

Set i sammenligning med den faktiske udvikling – og fremskrivningerne for vejtrafikken - er størrelsesorden for væksten i persontrafikken på bane beskeden, hvilket i vid udstrækning beror på de forudsætninger, der lægges til grund for fremskrivningen. Bl.a. forudsættes der ingen serviceforbedringer frem til 2030, hvilket ellers er en vigtig årsag til væksten i antallet af personrejser med tog.

Der er derfor grund til at prioritere den kollektive transport, hvor vi også om 30 år skal have en effektiv infrastruktur.

Kilde: Infrastrukturkommissionen, sammenfatningsrapport.

tirsdag, januar 08, 2008

Penge til Midtfynsbanen

Jernbanen mellem Ringe og Faaborg består faktisk af to dele: Dels en veteranbane mellem Faaborg og Korinth, som SFvJ kører passagerer på og dels en overgroet banedel mellem Korinth og Ringe, som Banedanmark ejer. Men nu kan det være at der sker noget, da Faaborg-Midtfyn Kommune har givet kr. 15.000 til en analyse af mulighederne for at køre tog på hele strækningen.

Banen blev indviet i 1882 og det sidste godstog kørte på strækningen så sent som i 1997.

Netop fordi det er længe siden, at der har kørt tog i rutedrift på strækningen, så er banen et væsentligt kulturhistorisk minde og kan være med til at sikre turisme og dermed arbejdspladser.

Kilder: Fyens Stiftstidende, Midtfynsbanen, SFvJ. Billedet stammer fra SFvJ's juletur d. 9. december 2007 og er hentet på SFvJ's hjemmeside.

DSB udvider i Sverige

I forlængelse af DSBFirsts sejr på udbudet af Kystbanen og trafikken over Øresund, så vil DSBFirst og Skånetrafiken på fredag underskrive en kontrakt om at DSBFirst også skal stå for den såkaldt lensoverskridende trafik, dvs. trafikken fra Malmø til Göteborg, Karlskrona og Allvästa. Den trafik køres i dag af SJ.

Med den nye kontrakt vil DSB, inkl. DSBFirst, køre 12 millioner togkilometer i Sverige, det svarer til 25 pct. af trafikken i Danmark. Kontrakten lyder på omkring 300 millioner om året og sikrer at DSBFirst bliver den eneste operatør på øresundstrafikken, hvor den i dag er delt op mellem DSB og SJ.

Med denne nye kontrakt vil DSB være halvvejs i mål med at 20 pct. af omsætningen skal komme fra udenlandske aktiviteter i 2010.

Kilder: Berlingske Tidende, DSBFirst.

Om transport og arbejde

Bilisternes organisation FDM har fremlagt en undersøgelse som viser at 20 procent af bilisterne vil arbejde mere, hvis trængelsesproblemerne blev mindre. Adm. direktør Thomas Møller Thomsen siger til Berlingske Tidende:
Jeg synes, det er interessant, at hver femte bilist er indstillet på at arbejde mere, hvis der ikke var trængselsproblemer. Især i en tid hvor der mangler hænder og hoveder på arbejdsmarkedet. Undersøgelsen giver selvfølgelig kun et fingerpeg, men den siger noget om, at folk betragter arbejdstid og transporttid som det samlede antal timer, de vil være væk fra deres familie og fritidsinteresser,

Omvendt mener 80 procent altså ikke, at de vil arbejde mere, selv hvis trængselsproblemerne forsvandt.

Man kunne faktisk vende problematikken om: 44 procent af de danske husstande har i følge Danmarks Statistik ikke en bil. Jeg tror at der mange af de langtidsledige og andre grupper med perifær tilknytning til arbejdsmarkedet befinder sig i denne gruppe. Hvis der var bedre og billigere muligheder for at tage tog eller bus, så ville de også lettere komme ud på arbejdsmarkedet. Som reglerne er i dag, så skal en ledig tage et anvist arbejde, hvis den daglige transporttid for vedkommende er under 4 timer i alt.

Kilde: Berlingske Tidende.

mandag, januar 07, 2008

På sporet af 2007

Årbogen om danske jernbaner er udkommet og jeg har begået en lille anmeldelse på hjemmesiden bogblogger.dk.

lørdag, januar 05, 2008

Railion Scandinavia

I forlængelse af den principaftale mellem Green Cargo og Railion som blev indgået i foråret, så er Railion og Green Cargo nu blevet enige om, hvordan virksomheden skal organiseres: Salgsvirksomheden vil fortsat blive ejet af Railion, mens produktionen vil indgå i det nye fælles ejede selskab, hvor Green Cargo kommer til at eje 49 procent af Railion Scandinavia, som det nye selskab kommer til at hedde.

Det nye selskab vil stå for Railions eksisterende godstog i, til og fra Danmark, men vil særligt prioritere den overordnede korridor mellem Sverige og Tyskland, hvor der etableres forbindelser direkte mellem rangerbanegårdene i Sverige og Tyskland med nye og eksisterende muli-system lokomotiver, der kan køre gennem alle tre landes forskellige strøm- og sikkerhedssystemer.

Selskabet kommer til i første omgang at køre 300 godstog om ugen, det svarer til omkring 10.000 lastbiler. Med en samlet ledelse, så bliver det muligt for Railion og Green Cargo at stå stærkere i konkurrencen med lastvognene på strækningen.

Jeg kan godt lidt frygte, at det nye selskab fuldstændig mister fokus på den danske indenrigstrafik. Aftalen viser også behovet for Femern Bælt broen, da godstogene slipper for de 160 kilometer, der togene kører i dag via Fyn.

Kilder: Railion, Green Cargo. Billedet viser Green Cargos CEO Sören Belin och Deutsche Bahns CEO Hartmut Mehdorn underskriver aftalen i Frankfurt am Main. Foto: Ralf Kranert.

950.000 rejser på første klasse

DSB's tilbud til erhvervsrejsende og andre der ønsker en bedre service, DSB 1', havde i 2007 næsten en million passagerer og det er en stigning på 7 procent i forhold til 2006.

Stigningen skyldes, i følge salgsdirektør Bjørn Wahlsten, at regulariteten i 2007 er steget i forhold til tidligere (hvilket mere skyldes at rejsetiderne generelt er sat op, så køreplanen passer til de faktiske forhold) og de skærpede sikkerhedskrav, når man flyver. Undersøgelser viser nemlig at erhvervsrejsende først ved en rejsetid på 3,5 time overvejer flyet, mens grænsen tidligere lå på 3 timer.

60 procent af de rejsende er forretningsrejsende og de får rejsen betalt af arbejdsgiveren, ligesom mange (41 pct.) anvender 10 turs kort.

Når IC4 indsættes som intercity og lyntog kommer der i øvrigt ikke forskel på sæderne, som der i IC3, hvor der nogle steder kun er tre sæder i hver række, mens der i resten af toget er 4. Fordelene er morgenmad, gratis kaffe, vand og dagens aviser og en pladsgaranti.

Kilde: Epn.dk.