torsdag, maj 31, 2012

Rødt DSB


I 2009 skiftede DSB farven i sit logo til grøn og nu er der begyndt at snige sig en rød farve ind. Det er DSB's nye administrerende direktør Jesper Lok, der har besluttet farveskiftet fortæller han til DSB's Facebookside:
Vi skal tilbage til grundforretningen, det at skabe pålidelig togtrafik og trafikal sammenhæng i Danmark,
Farveskiftet kommer til at tage tid, da DSB vil anvende sine eksisterende materialer færdige før de trykkes i den nye, gamle farve.


50 pct. mere gods på skinnerne

2011 var et godt år for de danske godstogsoperatører og siden 2009 er mængden af gods, der transporteres på jernbane steget med 51 pct., således at der i 2011 blev transporteret 9,278 millioner tons gods på jernbanen:

Hvis transporten skulle være foregået med lastbil, så ville det kræve 240.000 flere lastbilturer.

Passagerdriften er steget med næsten 5 pct. i 2011 og det er den største procentvise stigning siden åbningen af Storebæltsforbindelsen. I alt kørte vi 6.889 millioner personkilometer eller 1.240 km for hver eneste dansker.

Kilde: Trafikstyrelsen.

mandag, maj 14, 2012

Kvidren

For et par måneder siden introducerede jeg bloggen på Facebook og nu kan man også følge med på Twitter: http://twitter.com/jokumnielsen.
TUS - nye, gamle farver

Hvis man bruger Flintholm som skiftestation, så vil man for øjeblikket se, at halvdelen af stationen har fået et nyt design. Det er en pilottest på et nyt fælles trafikinformationssystem, der skal kombinere frafikinformationen for de efterhånden mange operatører i den kollektive transport i København (DSB, DSB S-tog, DSB Øresund, Metroselskabet, Movia, Lokalbanen).

Grundlæggende er en række skilte skiftet ud og gjort mere neutrale med hvid baggrund og tekst i sort og pile i rød:


Herudover består konceptet af følgende elementer:
  • En samlet infozone, hvor informationen er samlet
  • Et 3D informationskort, der viser vej rundt på terminalen
  • Afgangsskærme, der viser alle transportformer og deres destinationer, disse placeres i inforzonen
  • Her og Nu skærme, der viser afgangene her og nu og som er ved skiftevejene. 
  • Stationsmarkør, der viser at der her er en terminal

Tankegangen og nogle af elementerne er også anvendt i forbindelse med informationsdi på Nørreport og ved Odense Banegård Center.

Efter selskaberne nu har brugt formuer på at udvikle deres egen identitet og fået tilstræbt et designcirkus og eller lavet et kaos så vender man nu tilbage til noget, der ligner DSB's gamle sorte og hvide skilte, hvor den røde farve også var anvendt til pile. 

Kilde: TUS. Eget foto.

søndag, maj 13, 2012

CFL Cargo i Sverige

Det luxembourg-ejede godsselskab CFL Cargo, der også driver trafik i Danmark har overtaget 51 pct. af aktierne i det svenske togselskab MidCargo og vil drive det videre under navnet CFL Cargo Sverige.

MidCargo driver for øjeblikket containertransport med tog mellem Karlstad, Göteborg og Åhus oig kører togene med de i Danmark gammelkendte lokomotiver med litra MX og MY.

CFL Cargo har hermed åbnet et brohoved, der gør det muligt at køre yderligere med tog mellem Sverige og Tyskland gennem Danmark.

Kilde: CFL Cargo Sverige.

Skovtog i Sverige


Den store svensk skovvirksomhed SCA Transforest har indgået en aftale med togselskabet Hector Rail om et omfattende togsystem med transport af træ og papir. I alt omfatter aftalen 800.000 tons gods, der skal distribueres fra det nordlige Sverige og syd på. Hector Rail indsætter stærkere lokomotiver og SCA får bygget nye containerne, således at transporten bliver mere effektiv. I alt regner man med, at energiforbruget vil falde omkring 25 pct. pr. tons/km.

Aftalen træder i kraft 1. januar 2013.

Kilde og foto: SCA Transforest.

IC3 med færge

Efter påsejlingen af jernbanebroen over Limfjorden er det ikke muligt for DSB og Banedanmark at få materiel overført til og fra Nordjylland og det er problem, da strækningen i sommeren skal fornyes. Da det er dyrt at skille materiel ad og samle det igen, så har DSB og Banedanmark i stedet valgt at sejle det via Sverige og dermed bruge de muligheder, der er for at overføre togvogne med Stena Scanrail, der også tidligere har haft faste løb af jernbanevogne mellem Frederikshavn og Göteborg.

For DSB betyder det også at de fire IC3-togsæt og seks MR-togsæt, der for øjeblikket kun kan køre mellem Frederikshavn og Lindholm, kan overføre til den generelle drift i Danmark, således at IC3-togsættene indsættes i den almindelige drift og MR-togsættene kan anvendes på Nordvestbanen, hvor der i øvrigt også er sporarbejde.

Kilde: DSB.