mandag, oktober 14, 2013

Med SJ fra Malmø til Göteborg


For snart to år siden opgav SJ at køre tog på strækningen Malmø - Göteborg, men fra køreplanen for 2014 er SJ tilbage med 7 daglige tog i hverdagene og lidt færre i weekenderne. Rejsetiden bliver med stop i Lund, Helsingborg og Halmstad 2,5 time, hvilket er omkring 40 minutter hurtigere end Øresundstoget.

Det bliver de nye SJ 3000 og renoverede SJ 2000, der indsættes i trafikken og i sommerperioden fortsætter togene til København.

Kilde: SJ.

Godstog Skåne - Oslo

Green Cargo startede i september måned en ny forbindelse mellem Trelleborg og Malmø og til Alnabru ved Oslo i Norge. Togene afgår fra Skåne søndag, tirsdag og torsdag aften og med ankomst i Alnabru næste formiddag. Fra Alnabru afgår togene tilsvarende mandag, onsdag og fredag aften med ankomst dagen efter.

Fra Alnabru er der forbindelser videre i Norge med CargoNet og i Skåne er der adgang til kontinentet.


Kilde: Green Cargo

onsdag, oktober 02, 2013

Nye skilte på S-togsstationerne

DSB er gået i gang med at udskifte flapskiltene på perronerne, der fortæller hvor toget kører hen og hvor længe der er til det næste, med nye elektroniske, som det fremgår af billederne nedenfor fra Værløse Station:
Skiltene er i det nye hvide, fælles design, som jeg tidligere har omtalt og udover de tæller ned til de to næste tog, så viser de længden på det næste og de stationer som toget standser ved.

Jeg har indtil videre kun spottet dem på Farum-banen, men de er nok på vej til resten af nettet.

Både designet og skiltene er mindre end de gamle og umiddelbart var det for mig også svært at se oplysningerne på længere afstand. På en solrig dag, som i dag, var det også svært overhovedet at se informationerne. 

Det bliver interessant at se, hvordan de fungerer i mørke.

Foto: Eget foto.

tirsdag, oktober 01, 2013

Lovprogram 2013/2014 på Transportområdet

I dag åbnede Folketinget med Statsministerens traditionelle åbningstale og samtidig blev lovprogrammet offentliggjort. På Transportministeriets område er der følgende forslag:

Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense (Okt I)
Lovforslaget giver transportministeren bemyndigelse til at udbygge den 13 km lange strækning af hovedlandevej 40, Fynske Motorvej (E20) fra Motorvejskryds Odense til ca. 2 km øst for tilknytningsanlæg Odense Vest ved Blommenslyst fra 4 til 6 spor. Forslaget følger op på trafikaftalen om ”En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv.” fra marts 2013.

Lov om anlæg af Holstebromotorvejen (Okt I)
Lovforslaget giver transportministeren bemyndigelse til at anlægge en motorvej fra Herning til Holstebro samt en vejforbindelse til Gødstrup. Forslaget følger op på trafikaftalen om ”Linjeføring for Holstebromotorvejen” fra april 2013 samt aftaler om ”Vækstplan DK” fra april 2013.

Ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Okt II)
Regeringen har nedsat et udvalg om cabotagekørsel, der har afgivet en rapport i maj 2013. Lovforslaget vedrører den lovgivningsmæssige opfølgning på dette udvalgsarbejde. Forslaget vedrører en differentiering og anbefaling af forhøjelse af bødeniveauer med tre kategorier af bøder afhængig af, hvor alvorlig overtrædelsen er.

Lov om letbane i Ring 3 (Nov I)
Lovforslaget er en kombineret projekterings- og selskabslov. Anlægsloven afventer, at der bliver udarbejdet en VVM-redegørelse - lovforslag herom planlægges fremsat om 2 år, som et ændringsforslag til nærværende lovforslag. Forslaget giver hjemmel til at stifte et interessentselskab (Ring 3 Letbane I/S) bestående af Transportministeriet, Region Hovedstaden og 11 kommuner i Hovedstadsområdet. Selskabet skal anlægge en 27 km lang letbane på Ring 3 fra Lundtofte i nord til Ishøj i syd med 27 stationer. Lovforslaget vil endvidere indeholde bestemmelser om interessentselskabet, herunder ejerfordelingen, bestyrelse, beslutning om tiltrædelse af de indkomne bud, statens udtræden af selskabet efter anlægget er færdigt og selskabets bestyrelse efter statens udtræden mv. Forslaget skal ses i forlængelse af en samarbejdsaftale mellem staten, Region Hovedstaden og de berørte kommuner og udarbejdede rapporter senest ”Udredning om Letbane på Ring 3” fra marts 2013.

Ændring af lov om jernbane København-Ringsted (Jan I)
Lovforslaget tilvejebringer hjemmel til, at der kan etableres en niveaufri udfletning ved Ringsted Station samt mindre justeringer på de tilstødende strækninger som led i realiseringen af Timemodellen. Med en niveaufri udfletning bliver det muligt at køre 200 km/t igennem stationen mellem Den nye bane og Vestbanen til Odense.

Lov om projektering af en moderne jernbane (Jan II)
Lovforslaget bemyndiger transportministeren til at undersøge og projektere de nødvendige anlæg til realisering af hurtigere rejsetider på strækningen Ringsted – Hobro, herunder anlæg af en ny bane over Vestfyn, en bro over Vejle Fjord, en ny bane Hovedgård – Aarhus og hastighedsopgraderinger på de bestående banestrækninger. Projekterne er et led i udmøntningen af Togfonden DK.

Ændring af lov om trafikselskaber (Feb II)
Lovforslaget forventes at indeholde justeringer af organiseringen af den kollektive trafik i hovedstadsområdet og finansieringsmodellen øst for Storebælt mv. Som følge af buspassagerrettighedsforordningen indeholder forslaget også regler om udpegning af et klageorgan og sanktioner i forhold til overholdelse af forordningen. Endelig vil lovforslaget skabe mulighed for, at trafikselskabet i region Nordjylland kan overtage statens hidtidige trafikkøberansvar for lokaltrafik mellem Hobro og Frederikshavn. Lovforslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011.

Jernbanelov (Feb II)
Hovedformålet med loven er at skabe en klar, enkel og operationel jernbanelov, som indeholder de rammebetingelser, der er nødvendige for at få flere passagerer og mere gods på skinnebåren trafik.

Lov om anlæg af en ny fjordforbindelse ved Frederikssund (Feb II)
Lovforslaget bemyndiger transportministeren til at anlægge en motortrafikvej syd om Frederikssund ført over Roskilde Fjord på en højbro. Forslaget følger op på trafikaftalen om ”En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv.” fra marts 2013.

Kilde: Statsministeriet.

Statsministerens åbningstale

I dag åbnede Folketinget med Statsminister Helle Thorning-Schmidts åbningstale og i år indgik transportområdet for en gang skyld også:
Vi skal også have et land, hvor vi kan komme let og hurtigt rundt.

Et bredt flertal her i Folketinget har i flere år haft en drøm:
Drømmen om en topmoderne jernbane, hvor togturen kun tager en time mellem Esbjerg-Odense, Aalborg-Aarhus, Aarhus-Odense og Odense-København. Og hvor turen mellem Aalborg og København bliver en time og tyve minutter kortere end i dag.
Nu opretter vi en togfond, som skal finansiere de afgørende investeringer. Pengene skal komme fra vores fælles undergrund i Nordsøen.
I dag betaler selskaber med gamle tilladelser til at bore efter olie og gas mindre i skat end selskaber med nye tilladelser. Vi vil stille alle lige.
Det er svært at forstå, at partier her i Folketinget kan være imod, at vi harmoniserer reglerne.
Og det er svært at forstå, at partier herinde mener, at pengene gør mere gavn hos olieselskaberne end i den største forbedring for togpassagererne siden Storebæltsbroen.
Med togfondens 28 milliarder – jo den er god nok: 28 milliarder – vil vi investere massivt i nye skinner og hurtigere forbindelser. Og vi vil elektrificere lange strækninger.

Vi opnår to ting:
Danskerne sparer tid. Ikke kun de passagerer, som rejser mellem de største byer. Nej, det spreder sig til alle, der benytter de nye hurtige forbindelser. Passagerne kommer også hurtigere fra Sønderborg til Odense. Og fra Thisted eller Hjørring til København.
Vi binder Danmark bedre sammen.
De hurtigere togforbindelser vil også få flere til at vælge toget og lade bilen stå. Og de el-drevne tog vil gavne miljøet og klimaet.
Vi får et grønnere Danmark.
Kilde: Statsministeriet