mandag, marts 30, 2009

En ikke-historie: Billetpriser

Det kan være billigere at købe en billet fra Helsingør til Ringsted end fra Helsingør til Danmark, det fortæller Frederiksborg Amts Avis i dag og denne "nyhed" har bl.a. DR viderebragt, men der er jo ikke tale om hverken en nyhed eller for den sags skyld et problem:

En billet til København koster kr. 94,50, mens en billet til Ringsted kan erhverves for kr. 84, men hvis man køber et klippekort, så koster rejsen til København kun kr. 40.50 og bliver derfor markant billegere end turen til Ringsted.


Tidligere på året var Forbrugerstyrelsen ude med en tilsvarende sammenligning, mellem almindelige billetter (herunder Ungdomsbilletter) og billig billetter (f.eks. DSB Orange), der - ikke overraskende - viser at DSB Orangebilletter er billigere end almindelige billetter.


Siden Hovedstadsområdet blev indført som takstområde i starten af 1970erne har reglerne jo været de samme, så denne historie kan de dovne journalister hente frem en gang hvert andet år og så kan de jo grine af de bureaukratiske statsbaner. Men det er jo Folketinget, der har bestemt reglerne og dermed må ansvaret jo placeres der. Når rejsekortet indføres, så forsvinder problemet. Det har altid været sådan at til rejser indenfor et takstområde, så gælder takstsystemet indenfor området, altså her Movias regler for Hovedstadsområdet (Takstområde H), men ved rejser over en takstgrænse (altså her til Movias Takstområde V) gælder DSB's rejseregler.

tirsdag, marts 24, 2009

IC4: "DSB forholder sig til fakta"

Jeg tidligere omtalt den seneste status på IC4 og nu fortæller Epn.dk, at DSB ikke nødvendigvis tror på AnsaldoBreda kan levere togene. Adm. direktør i DSB Søren Eriksen udtaler:
Jeg er holdt op med at tro, når det drejer sig om IC4. Jeg vil gerne sige, at jeg håber, at de kan nå det, men jeg er holdt op med at tro på hverken det ene eller andet. Jeg forholder mig til fakta.

DSB har fået leveret 8 togsæt, men det er kun de tre, der anvendes og 1. maj skal der være 14 leverede togsæt.

Vi venter....

Kilde: Epn.dk.

tirsdag, marts 17, 2009

Graffitiens svøbe

MetroXpress skriver i dag, at Banedanmark lader graffitien sidde, da de
kun fjerner obskøn og stødende graffiti eller graffiti med sikkerhedsmæssige
konsekvenser

som områdechef i Banedanmark Kim Andersen siger til avisen. Samlet anvender Banedanmark kun en million på graffitbekæmpelse om året. I forbindelse med beslutningsgrundlaget for fornyelse af jernbanenettet fra 2007 fremgår det som et tilvalg på side 208/209, at der skal afsættes 32 millioner til at fjerne det eksisterende graffiti og herefter 9 millioner om året for fjerne graffiti hvert halve år.

De ansvarlige trafikpolitikere fra Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre kommer på banen og stiller sig uforstående overfor problematikken. Venstres Kristian Pihl Lorentzen udtaler til MetroXpress:
Graffitibekæmpelse skal prioriteres. Jeg synes Banedanmark skal komme med et forslag til, hvordan det kan bekæmpes, og så må vi tage det op i forligskredsen. Vi må se om der skal findes yderligere midler, eller om Banedanmark kan prioritere graffitibekæmpelse indenfor de eksisterende ressourcer.

Tilsvarende siger Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti:
Det er nyt for mig, at Banedanmark ikke har penge til graffitibekæmpelse

Måske er det nyt for Kim Christiansen, men det er ikke første gang, at Banedanmarks manglende graffitifjernelse er fremme. Det samme skete i 2006, som jeg har omtalt i dette indlæg. De ærede trafikpolitikere kunne jo også bare tage toget og se, hvor meget graffiti der er langs skinnerne og på Banedanmarks installationer.

Kilde: MetroXpress.

MX 1009

Sidste år gennemgik Farum-banen en tiltrængt fornyelse og for øjeblikket er der gang i sidste arbejder, således at man på det seneste sidespor der er bevaret og som ligger ved Buddinge Station i dag kan se MX 1009 holde sammen med et par arbejdskøretøjer.
MX 1009 blev leveret til DSB i 1961 og blev i 1987 solgt til OHJ (Odsherreds Jernbane) og i 2001 til Skagensbanen, hvor den blev udlejet til CFL Cargo, inden den i 2008 blev solgt til entreprenørvirksomheden Contec Rail, hvor den nu fremtræder nymalet og i fuld i vigør.
Kilde: Johns Jernbaneside. Eget foto (taget med en Nokia N82)

mandag, marts 16, 2009

Ikke alle tog til tiden

Jeg skrev søndag at DSB kører til tiden, når 91,3 pct. af togene og 96,4 pct. af S-togene nåede frem til rette tid, men det er ikke tilfældet for DSBFirst, der driver togene på Kystbanen:

Her kørte kun 85,9 pct. af togene til tiden og det er langt under de 92 pct. af DSBFirst har aftalt med Trafikstyrelsen.

Indtil videre har udbudet af trafikken på Kystbanen ikke været en succes for de mere end 10 millioner årlige passagerer.

Kilde: Berlingske Tidende.

søndag, marts 15, 2009

Metro hele tiden

Siden Metroen åbnede har det fremgået af informationstavlerne at togene kører hele døgnet, men det er først fra på mandag, at det sker.

Søndag til torsdag kører metroen hele natten med 20 minutters mellemrum på hver linje, det betyder at der vil være 10 minutter mellem togene på strækningen Vanløse - Christianshavn. Nætterne efter fredag og lørdag vil togene fortsat køre hvert kvarter.

I sidebjælken til højre kan du fremover se informationer om driften af metroen. Det sker via en lille, cool gadget, som kan hentes hos Metroselskabet.

Kilde: Metroselskabet.

IC4

Ganske langsomt får DSB leveret sine IC4-togsæt. DSB har givet AnsaldoBreda et ultimatum, således at DSB d. 1. maj 2009 skal have leveret 14 enkeltkørende togsæt og mindst 1 togsæt, der lver op til alle kontraktens krav, herunder at flere togsæt kan sammenkobles.

For øjeblikket har DSB fået 7 togsæt leveret og de fordeler sig på følgende måde:
  • 3 togsæt benyttes i driften til kørsel i landsdelstrafikken på strækningen mellem København og Aalborg.
  • Et togsæt anvendes til at teste en ny softwarepakke. Trafikstyrelsen har modtaget dokumentation for, at fejl vedrørende styring af motorer (powerpacks) og nogle falske fejlmeddelelser på førerbordet, er blevet rettet.
  • 3 togsæt er ved at blive gjort klar til drift.

Herudover gennemføres der test på yderligere 1 togsæt forud for levering til DSB.

I slutningen af januar foretog Trafikstyrelsen en betinget typegodkendelse af IC4. At typegodkendelsen er betinget skyldes en række mindre ikke sikkerhedskritiske forhold skal bringes i orden indenfor en kortere periode.

Vi venter i spænding på d. 1. maj for at se om vi i det hele taget får IC4 på de danske skinner.

Kilde: DSB, Trafikstyrelsen, Folketinget. Foto: Jens Hasse, Chili foto/DSB.

Tog til tiden

I februar kørte 96,4 pct. af S-togene til tiden og det er tredje måned i træk, at DSB S-tog har nået målsætningen om at mindst 95 pct. af togene skal køre til tiden. Også Fjern- og regionaltogene kører oftere til tiden: I januar kørte næsten 93 pct. og i februar 91,3 pct. til tiden. Det er også over kravet på 90 procent.

Tog til tiden er en vigtig konkurrenceparameter, når man skal vælge mellem tog eller bil, så derfor er det yderst glædeligt at DSB har fået styr på materiel og personale og Banedanmark har fået styr på skinner og signaler.

Kilde: DSB.

lørdag, marts 14, 2009

No Megatrucks

Jeg har tidligere omtalt de store problemer, som indførelsen af megalastvognene vil medføre på de danske veje og kampen mod megalastvognen foregår også på europæisk plan, hvor lastbilobbyen, som åbenbart styrer den danske transportministerium, kæmper for megalastvogene, men der også en modstandergruppe No Megatrucks Campaign, hvor man kan læse meget mere om problemerne med megalastvognene.

Med SJ og SAS ud i verden

Det svenste togselskab SJ og flyselskabet SAS er gået sammen om at tilbyde et samlet årskort, der både omfatter togrejse og flyrejse, således at man kan rejse på den samme billet hele vejen.

Uanset om det er toget eller flyet der bliver forsinket, så sikrer ens billet, at man bliver ombooket til den næste forbindelse.

Kilde: SJ.

Arriva fortsætter i Midt- og Vestjylland

Det bliver fortsat Arriva der skal drive den regionale togtrafik i Jylland på strækningerne Tønder-Esbjerg, Esbjerg-Skjern, Skjern-Århus, Århus-Struer, Struer-Skjern og Struer-Thisted. Udover Arriva deltog DSBFirst og DB Regio i udbuddet.

Aftalen mellem Arriva og Trafikstyrelsen gælder fra 2010 0g frem til 2018 og med en option på yderligere to år og staten sparer 17,8 millioner kroner om året på den nye aftale og den indbefatter:
  • Yderligere 11 Lint-togsæt, der skal erstatter de gamle MR-togsæt, som Arriva har indlejet fra DSB og samtidig skal de eksisterende togsæt have nye sæder og der skal installeres trådløst internet i alle togsæt.
  • På stationerne skal informationen forbedres og der skal også her etableres trådløst internet.
  • På strækningen mellem Esberg og Varede indsættes der to tog i timen på hverdage i dagtimerne. I dag er der kun halv times drift på myldretiderne
  • Mellem Herning og Århus indsættes der på hverdage et nyt gennemkørende tog, der reducerer rejsetiden med 18 minutter. Den reducerede rejsetid opnås ved at togene ikke holder på alle mellemstationerne.
  • Aftalen indeholder endvidere en option om driften mellem Nibøl og Tønder i samarbejde med Slesvig-Holsten Landesweiten VerkehrsServicegesellschaft, der er den tyske trafikkøber.

Kilde: Trafikstyrelsen.