søndag, april 28, 2013

Farvel til S-tog

DSB er i gang med at forenkle sin selskabsstruktur og det betyder bl.a. DSB S-tog a/s bliver sammenlagt med DSB SOV (SOV betyder Selvstændig Offentlig Virksomhed). Sammenlægningen betyder at S-tog bliver en del af Operation og Strategi, (der står for selve DSB's togdrift, selvom det ikke tydeligt fremgår af navnet).

Ændringen forventes at ske med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2013.

Kilde: DSB.

lørdag, april 06, 2013

42 personvogne til Hector Rail

Den svenske togselskab Hector Rail, har hidtil leveret trækkraft i form af lokomotiver til brug for gods- og passagertog. Men nu udvider Hector Rail forretningen med med købet af 42 brugte vogne i Holland.

Hector Rail vil ikke selv etablere drift, men udleje dem til at andre togselskaber, der ønsker at drive togtrafik på det liberaliserede marked. Vognene vil blive opgraderet i samarbejde med en kommende kunde og vil være optimeret til trafik med 200 km/t.

Det er ganske interessant, at Hector Rail indkøber vogne og dermed vil bruge den mere traditionelle opstilling med vogne og lokomotiver end de togsæt, f.eks. IC3 eller IC4, som ellers er blevet standarden de fleste steder i Europa. Hector Rail peger på, at det er mere omkostningseffektivt at bruge vogne, da togene kan omformeres efter behov og kræver mindre vedligeholdelse.

Set i lyset af de danske diskussioner om elektrificering og IC4, så kunne det måske være en god idé at se sig om efter flere vogne og lokomotiver.

Kilde: Hector Rail

Trætog

Den svenske papirfabrik Stora ENSO har udvidet samarbejdet med Hector Rail, således at i alt 1,5 millioner kubikmeter træ fra terminaler i Norge skal køres med tog til fabrikkerne i Sverige. Udvidelsen betyder at der indsættes yderligere en stamme vogne, et elektrisk og et dieseldrevet lokomotiv.

Samarbejdet omfatter fremover i alt 3,5 millioner kubikmeter træ.

Kilde: Hector Rail.

60 meter Stålbjælker med toget

CFL Cargo er sat verdens rekord med transporten af 14 stålbjælker på hver 60 meters længde fra Differdange i Luxembourg og til en brobyggeplads i Dresden - en strækning på mere end 700 kilometer. Vognene er specialtilpasset og koblet sammen tre og tre, endvidere er de 14 bjælker lagt sammen til 7 syv par, så de i alt 21 vogne og et lokomotiv til sammen vejer 790 tons.

Transporten har krævet en omfattende planlægningsarbejde og rute, da kurverne ikke må være for smalle til de lange vogne og det har resulteret i at CFL Cargo har søgt om at få transporten optaget i Guinness Rekord Bog.

Kilde og foto: CFL Cargo.

Gods direkte fra Sverige til Kolding

Det svenske godstogselskab Green Cargo udvider nu mulighederne for at transportere gods fra Sverige til Kolding-området. Det skyldes et stigende ønske fra Green Cargos kunder, der gør at der fremover vil være tog hver dag og ikke kun tre dage om ugen.

Fra Gävle, der ligger nord for Stockholm kan godsvognene afgå kl. 15.00 og være fremme i Kolding kl. 16.00 den efterfølgende dag. Tilsvarende med godsvogne fra Borlänge kl. 20.00.

Det er de eksisterende transitgodstog mellem Malmø og Tyskland, der drives af DB Schenker Rail Scandinavia, der ejes af DB Schenker og Green Cargo, hvor de ekstra vogne kobles på og sættes af i Kolding. Men Green Cargo afviser ikke, at det på sigt kan være muligt at der indsættes godstog kun til Kolding.

Kilde: Green Cargo. Foto: Green Cargo.