tirsdag, juli 26, 2011

Stationen i skoven

En gang var DSB kendetegnet ved et gennemgående design i sort og rødt. Det blev indført i 1970erne af den daværende designchef Jens Nielsen. En af de strækninger, hvor designet for alvor kunne folde sig ud var på Farumbanen, der netop i midten af 1970erne blev ombygget til S-bane.

Hareskov Station blev, netop fordi den ligger smukt midt i Hareskoven, et forbillede for, hvordan man kan anlægge mindre stationer og holdepladser uden at ødelægge omgivelserne, f.eks. blev toilet- og depotbygningen placeret i en udgravning ved underføringen.

Men efterhånden har DSB udvisket den gamle enkelthed og tilføjet en lang række elementer, der i høj grad forstyrrer, som man kan se af dette billede:Fra venstre kan vi se
  1. Den nye automat til brug for rejsekortet (den nuværende billetautomat er placeret lidt længere nede i sit eget skur),
  2. Herefter følger der to affaldscontainere til aviser,
  3. Ind- og udtjekningsautomater til rejsekortet
  4. To informationsskærme (der ikke virker!), der herfra skjuler flapskiltet med det næste tog
  5. Stempelmaskiner til klippekort, der af uransagelige årsager er malet blå
  6. Stempelmaskine til papirbilletter - der vist nok, måske fortsat skal bruges for rejser med DSB udenfor Hovedstadsområdet.
Der er altså mange forskellige elementer og der er en del ting, som jeg ikke helt forstår:
  • Hvorfor har DSB ikke placeret den nye rejsekortautomat inden i den servicezone, der i forvejen er overdækket.
  • Hvorfor bliver de skærme, der ikke virker ikke fjernet?
  • Hvorfor blander man farveskalaerne sammen? Det kunne være fint nok med en grå farve, men hvorfor skal der være noget blåt?
  • Herudover så er DSB S-tog i gang med fjerne urerne (eller de er ikke fjernet, de går bare ikke) på sine stationer.
Der er efterhånden ikke megen æstetik tilbage hos DSB.

Eget foto.

tirsdag, juli 19, 2011

Railgirls


Der findes mange forskellige sider for jernbaneinteresserede og for et stykke tid siden faldt jeg over en af de mere alternative: www.railgirls.com. Der udemærker sig ved at viser letpåklædte piger foran jernbaner. Der er friske billeder hver uge.

Det er med bryster lidt lige som modeljernbaner: De er nok mest for børn, men voksne mænd vil også gerne lege med.

Foto: Sexyswimsuits.com

Flybrændstoffet tager fortsat toget

AFAB har valgt at flybrændstoffet fortsat skal tage toget mellem Gävle og Brista (der ligger tæt på Arlanda) i de næste fem år. Dermed fastholder Green Cargo aftalen, der allerede har løbet i fem år. Den vigtigste årsag er, at kun fire ud af det samlede antal tog på næsten 2500 har været aflyst. Dermed sparer miljøet fortsat 5.000 tons CO2 om året.

Kilde: Green Cargo. Foto: Peter Lydén/Green Cargo.

Trætog


Den store svenske producent af træ Stora Enso øger fra 12. december 2011 sin transport af træ med Hector Rail med 300.000 kubikmeter træ, således at Stora Enso vil transportere 850.000 kubikmeter træ på jernbanen. I dag beskæftiger Hector Rail to lokomotiver og omkring 30 firakslede godsvogne. Det forventes at den nye aftale, der løber frem til 31. december 2o16, vil betyde at yderligere 20 vogne skal anvendes og at der kommer flere terminaler i anvendelse. Herudover kan Trätåg AB, der ejes af Stora Enso og Korsnäs i fællesskab anvende aftalen, selvom firmaet i dag har en aftale med Green Cargo.

Kilde: Hector Rail. Foto: Miljønytta