onsdag, august 21, 2013

En kulturrevolution på hjul?

Det radikale regionrådsmedlem Charlotte Fischer havde i Politiken 14. august en kronik omkring trængsel i København og kommer med ønsket om en kulturrevolution og kommer med en række forslag:
Ud og hjem på faste klokkeslæt. Hver dag fra mandag til fredag. Perspektivet er at gøre massivt op med 8-16-arbejdsdagen. I stedet skal hjemmearbejdsdage og mødetider ved frokost være den nye normal, når det giver mening. Og det gør det på tusinder af arbejdspladser, hvor jobbet netop foregår ved skriveborde.
[...] 
Men kulturrevolutionen skal også handle om at ændre danskernes adfærd på et andet punkt. Vi skal i langt højere grad dele os ud af trængslerne. Enten ved at melde os ind i en delebil-ordning eller ved at købe os til et lift i andres biler. En sådan ny deleøkonomi på hjul vil også indirekte nedbringe trængslen. Også fordi undersøgelser viser, at de, der først køber en bil, også ender med at køre mere. Så jo flere man kan holde væk fra bilkøbet, desto færre kørte bilkilometer.
Det er desværre meget symbolsk, at der overhovedet ikke tænkes på alle de ansatte, der arbejder i industrien eller de, der er ansat i sundhedsektoren - de fleste danskere er overhovedet ikke på lystavlen.

Naturligvis kan vi hjælpe delebiler på vej ved f.eks. at sikre særlige vejbaner for biler med mere end 1 person, som man i øvrigt gør mange steder i USA (som Charlotte Fischer også selv nævner). Problemet er dog igen, at indgangsvinklen bliver forkert: 
Der bør reserveres flere p-pladser til specielt delebiler. Der bør reserveres ’diamond lanes’ til biler, der har mindst to passagerer. I et længere perspektiv handler det om at skrue skatter og afgifter sammen, så de tilskynder til at dele og ikke køre solo. Roadpricing vil kunne give danskerne et ekstra incitament til at gå sammen, fordi det koster penge at køre i myldretiden.
Det er desværre det samme, som vi så med betalingsringen (selvom jeg var tilhænger): Centrum-venstre tænker elitært og stiller sig fjernt fra almindelige menneskers verden. 

Vi har behov for en kulturrevolution på hjul, men den skal komme gennem tog og busser, der kører til tiden og med siddepladser og rene og pæne stationer med parkeringspladser for både biler og cykler, der gør det muligt at kombinere transportformerne.