tirsdag, juli 28, 2009

CFL Cargo flytter IC4

Når IC4-togene overføres fra Italien til Danmark, så sker det med tog. Fra Italien transporteres togene gennem Østrig og Tyskland inden de når den danske grænse. I Italien er det Treniitalia, mens det i Østrig og Tyskland er TX-logistik, der transporterer IC4-togene, fra Padborg er det CFL Cargo der transporterer togene til Århus.

På billedet er det MX 1023, der er nylakeret i traditionelle GM-farver, der transporter et IC4-tog gennem Stilling d. 30. marts 2009. Da togsættet ikke er godkendt til drift, så må det ikke selv køre, men skal flyttes af andre tog.

Kilde: CFL Cargo. Foto: Asger Christensen/CFL Cargo.

AP Møller tager toget

Jeg har tidligere omtalt planerne om en direkte togforbindelse mellem APM-terminalen i Århus og København (Høje Taastrup) og toget starter nu efter sommerferien. Det fortæller Forretningsdirektør i APM Terminals Helle Almind til Ing.dk:

Vi har simpelthen købt hele toget, så nu kan vi selv stå for planlægningen af driften, og det betyder, at vi efter sommeren kommer op på tre ugentlige afgang i hver retning.
Selve turen tager fem timer og det er DB Schenker Rail, der stiller lokomotiver og personale til rådighed. Toget skal i følge Jacob Flyvbjerg Christensen, der er chef for APM Terminals i Århus kune besparelser for kunderne og reducere CO2-udslippet:

På et tidspunkt, hvor skibsfart, importører og eksportører søger efter nye besparelser, føler vi, at dette nye tilbud imødekommer markedets ønsker - og reducere udslippet af CO2.
Initiativet viser at godstrafik på skinner i Danmark ikke har overlevet sig selv. Investeringen i Århus Havnebane, der har sikret en mere optimal forbindelse mellem Århus Havn og jernbanenettet, har formentlig været grundlaget for APM Terminals beslutning om anvendelsen af jernbanen.

Forhåbentlig giver den nye togforbindelse blod på tanden for de øvrige havne og for dermed for de 200 millioner der i trafikaftalen fra januar måned er afsat til at forbedre forbindelserne mellem jernbanenettet og havnene.

Artiklen på Ing.dk omtaler i øvrigt DSB et par steder. Nu driver DSB ikke godstrafik, men kun passagertrafik og det er nok DB Schenker Rail, der tænkes på.

Kilder: Ing.dk, APM Terminals. Foto: Maersk.com

S: Fremryk jernbaneinvesteringer

Som del af sine store Vækstplan vil Socialdemokraterne fremrykke investeringer i jernbanen for fire milliarder kroner til 2009 og 2010. Trafikordfører Magnus Heunicke siger:

Her og nu skaffer vores plan arbejdspladser, men målet er samtidig at styrke den kollektive trafik, som er en mærkesag for os socialdemokrater. Jernbanen skal forbedres, hvis vi skal have flere til at vælge den klimamæssigt bedste transportform.
  • Dobbeltspor i Sønderjylland,
  • dobbeltspor på nordvestbanen
  • dobbeltspor på sydbanen syd for Vordingborg.
  • fremrykke elektrificeringen af jernbanen til Esbjerg,
  • investere i et landsdækkende trådløst internet-netværk langs jernbanen, der kan være et attraktivt gratis tilbud til togpendlerne og
  • øge investeringerne i den moderne sporvogn, letbanen, så den kan blive til virkelighed i København, Århus, Odense og Aalborg.

Samlet set forventer Socialdemokraterne at investeringerne kan give 4.700 ekstra job.

Kilde: Socialdemokraterne.

DSB renoverer Hellerup Station

Den mere end 100 år gamle Hellerup Station skal nu renoveres, så den fremstår som ny igen. Først og fremmest er det grafitien der skal fjernes og perrontunnelen (der vist nok er Danmarks ældste fra omkring 1900) får nyt gulv. Samtidig etableres der flere cykelstativer og der kommer ny belysning.

Selve stationen og trappehusene over perrontunnelen og perrontaget på perronen mellem spor 2 og 3 er fredet og trappehusene og perrontaget blev renoveret i 2005 i et samarbejde mellem DSB og Kulturarvsstyrelsen).

Renoveringen af Hellerup Station er en del af renoveringsprojekt, som DSB S-tog har sat i gang fortæller Salgsdirektør i DSB S-tog Niklas Marschall:

Kunderne skal stå på stationen og føle, at de har fået, hvad de betaler for. At det er fair i forhold til billetprisen. Sådan vil det ikke være med det samme, men det er dér, vi skal ende.
Og fortsætter:

Vi har ikke pengene til at lave alle stationer på en gang. Derfor tager vi først fat i de stationer med flest rejsende, for at det kan komme flest muligt af vores kunder til gode.
I år kommer dette til gælde for Valby og Nørreport, ligesom der skal ses nærmere på indretningen af Avedøre, Sjælør, Ballerup og Herlev i år.

Jeg har tidligere omtalt den manglende vedligeholdelse af Åmarken Station, den manglende vedligeholdelse af perroner og om grafitti på Banedanmarks områder. Det er derfor godt at DSB og Banedanmark går i gang med en omfattende hovedrengøring og vedligeholdelse af stationerne, men så skal de også huske den daglige rengøring og vedligeholdelse.

Kilder: DSB, Villabyerne.

fredag, juli 03, 2009

Veolia fra Malmø til Stockholm

hidtil har SJ haft monopol på intercitytrafikken i Sverige, men det forsvandt 1. juli og dermed er der åben konkurrence på togdriften mellem f.eks. Malmø og Stockholm og allerede i dag (3. juli)indsætter Veolia Transport et togsystem mellem Stockholm og Malmø S (Syd, Svägertorp - da Malmø C er under ombygning).

Der kører tog fra Stockom fredag, lørdag og søndag middag og retur om eftermiddagen og vil standse på følgende stationer på vejen: Lund, Hässleholm, Alvesta, Nässjö, Linköping og Norrköping. Toget har spisevogn med panoramaudsigt og gratis internet. Det er

Det er togselskabet Hector Rail der skal stå for trækkraften.

Priserne bliver lave: 299 SEK for en tur Stockholm - Malmø, men så tager det også mere end én time mere end, hvis man tager SJ's X2000.

Det kunne være interessant for danskere, hvis man vil billigt til Stockholm.

Kilde: Veolia Transport, Hector Rail.

Desiro på Grenåbanen

DSB har skrevet kontrakt med Siemens om levering af 8 nye togsæt af typen Desiro (litra MQ). Desiro kører allerede regionaltrafikken på Fyn og de nye togsæt erstatter de gamle MR-togsæt.

Med de nye togsæt kan DSB dels kører hurtigere og samtidig spare brændstof, da Desiro er meget lettere end MR.

Togene bliver leveret i 4. kvartal 2010.

Oprindeligt var det vist planen at IC2 skulle indsættes på Fyn, således at Desiro kunne flyttes til Grenåbanen. Så mens vi venter på IC2 er det godt at passagerne på Grenåbanen kan få nye tog. Så kan man altid diskutere komforten, men Desiro har den fordel, at dørene er i perronhøjde.
Kilde: DSB. Foto: Siemens (her i en udgave til DB, da DSB's hjemmeside ikke indeholder billeder af togene for øjeblikket).