tirsdag, maj 29, 2007

Har - Hareskov Station

Jeg har tidligere omtalt hastighedsnedsættelsen midt i Hareskoven. Den findes fortsat. Hvis man ser efter på nedenstående billede, der er taget fra perronen, hvor togene mod København kører fra, viser at sporskiftet fra det nordgående spor er fjernet.

Nedslidningen af jernbanenettet er tydelig. Næste år renoveres strækningen mellem Svanemøllen og Farum.

Eget foto med en Nokia 6131.

Transportministerens fornemmelser for tog

I Nyhedsavisen d. 24. maj skriver Transportminister Flemming Hansen endnu en gang at Regeringen rydder op efter de sidste 30 – 40 års synder på jernbaneområdet. Men ifølge den sporanalyse, som transportministeren selv har bestilt, så skyldes de største umiddelbarte problemer i dag primært manglende forbyggende vedligehold i perioden 2002 – 2005, altså i den periode, hvor Flemming Hansen har været minister.

Forebyggende vedligehold omfatter skinneslibning, sporjusteringer og målevognskørsler. Aktiviteter som sikrer jernbanenettet på længere sigt og som skal sikre mod pludseligt opståede fejl. Fejl som vi passagerer har oplevet utal af fra 2005 og fremefter

Transportministeren kan ikke løbe fra sit og regeringens ansvar for problemerne på jernbanenettet.


Læserbrev bragt i Nyhedsavisen 29. maj 2007.

søndag, maj 27, 2007

DSB's rabatter

Ekstra Bladet har undersøgt om DSB's telefonsalg gør opmærksom på de såkaldte Orangetog (jeg har tidligere omtalt dem), der har erstattet de såkaldte interregionaltog på strækningen mellem København H og Arhus H. Det gør DSB's personale desværre ikke. I stedet henviser personalet passagererne til de almindelige Intercity og Intercitylyn-toge.

DSB's salgsdirektør Bjørn Wahlsten lover bod og bedring:

Det er jo ikke, fordi vi instruerer medarbejderne i ikke at tilbyde de billige billetter. Derfor er det utilfredsstillende, og det vil jeg helt sikkert gøre noget ved nu. Vi må være bedre til at nå ud til medarbejderne og uddanne dem bedre. Men min overordnede anbefaling til passagererne er, at de selv spørger til Orange Tog,
DSB's administrerende direktør Søren Eriksen har tidligere sagt, at DSB skal agere som en kommerciel virksomhed. En uigennemsigtig prisstruktur og medarbejdere, der forsøger at sælge den dyreste rejse. Søren Eriksens målsætning er da nået allerede.

Kilde: Ekstra Bladet.

lørdag, maj 26, 2007

Højere hastighed på Sydbanen

Trafikstyrelsen er gået i gang med at analyse mulighederne for at togene på Sydbanen mellem Ringsted og Næstved og videre til Vordingborg og Nykøbing Falster kan køre hurtigere. Dette er en del af trafikaftalen fra 2003. I denne aftale står der:

Opgradering af Sydbanen mellem Næstved og Nykøbing
Falster, beslutningsgrundlag udarbejdes 2006.
I dag kan der mellem Ringsted og Vordingborg køres 140 km/t og mellem Vordingborg og Nykøbing Falster (herunder over Storstrømsbroen) 120 km/t. Opgraderingen kan ske via forbedringer af sporet, tilpasninger af togkontrolsystemet og sporskifter og tilpasninger af signalanlæg. Det kan dermed blive muligt for togene at køre op til 180 km/t på strækningen.

Banedanmark har planlagt sporfornyelse på strækningen inden 2009 og eventuelle planer for en opgradering forventes at ske samtidig med.

Beslutningsgrundlaget burde have ligget klar allerede sidste år, men Transport- og Energiministeriet har en tendens til at baneprojekteringen altid tager år længere. Det er utilfredsstillende for os passagerer.

Cyklen og Toget

Transport- og Energiministeriet har fremlagt en ny cykelstrategi:
Flere cykler på sikker vej i staten. I Strategien fremgår enkelte steder mulighederne for sammentænkningen af den kollektive trafik og anvendelsen af cykler, således at man kan tage cyklen til stationen og herefter tage toget. Det hedder i rapporten:
Ved flere store stationer er der dog stadig et potentiale for at forbedre
forholdene. Pladsen er her trang, og der eksisterer derfor ikke mange gode
billige løsninger. Det vil dog i en vis udstrækning være muligt at indtænke
forbedring af cykelparkeringsforhold i forbindelse med større vedligeholdelses-
eller renoveringsopgaver.

Herudover så kan man tage cyklen med i toget:
DSB og andre togdriftsselskaber har udviklet togvogne med mulighed for medtagning af cykler, og på S-togsnettet er det muligt at medtage cykel hele døgnet, idet den tidligere spærretid i myldretidsretningen er ophævet. I Metroen er det også muligt at medtage cykler, men af pladshensyn har det her vist sig nødvendigt med en spærretid i myldretiderne.
Hvad mener staten så, at man kan gøre mere?:
Transport- og Energiministeriets initiativer
• At Trafikstyrelsen i tæt samarbejde med kommunerne, transportoperatørerne og Dansk Cyklist Forbund inden udgangen af 2008 udarbejder et idékatalog til brug for kollektive trafikknudepunkter.

Det er altså ikke mange initiativer, som staten forventer at tage for at kombinere cyklen og toget.

Hvorfor ikke stille krav til alle togoperatører om, at der skal være plads til cykler i togene? Så undgår vi situationer som IC3, hvor der ikke er plads til cykler og hvad mon der sker, når IC3 indsættes på den sjællandske regionaltrafik, hvor mange tager cyklen med?

Staten kunne også sætte gang i en række initiativer der forbedrer kvaliteten og antallet af cykelstativer ved stationerne.

Kilde: Transport- og Energiministeriet: ”Flere cykler på sikker vej i staten”. Pressemeddelelse med link til rapporten findes her.

onsdag, maj 23, 2007

Tog og CO2

Hirtshals Havn har planer om at bygge en ny godstermnal med tilhørende jernbaneadgang og har fået Rambøll til at lave en undersøgelse om hvor meget CO2, som Danmark kan spare, hvis godsjernbanen anlægges og der laves en daglig forbindelse til hhv. Taulov og Duisburg i Tyskland. Med toget til Taulov kan der spares 6 tons og til Duisburg 21 tons og det er pr. dag. Årligt kan der altså spares omkring 10.000 tons CO2 ved at etablere en jernbaneforbindelse.

Investeringen i den nye terminal forventes at koster 20 millioner. Banen mellem Hjørring og Hirtshals er en lokalbane ejet af Nordjyllands Trafikselskab og det er dermed ikke en statsinfrastruktur. Derimod anlægger staten gerne en motorvej og laver forandringer af hensyn til modulvogntogene.

For mig er det uforståligt at staten overhovedet ikke vælger at tage ansvar for jernbanenettet og miljøet. Det er muligt at spare CO2 udslip, men regeringen prioriterer i stedet lastbilerne.

Kilder: Trafikudvalget, Alm. del - Bilag 430, Trafikudvalget, Alm. del - Bilag 363, Trafikudvalget spørgsmål 205.

Overhalingsspor ved Tommerup

Jeg har tidligere omtalt Trafikstyrelsens planer om et overhalingsspor ved Tommerup. Den gang skulle sporet ligge ved Tommerup Station, men har man fundet ud af man kan flytte det mod Øst. Dermed kan man undgå en del ekspropriationer og støj blandt ejendommene i Tommerup.

Overhalingsporet bliver 850 meter langt og får endvidere sporskiftezoner i hver ende. Sporet skal gøre det muligt for godstogene, der kan have en længde på 750 meter, mellem Skandinavien og Tyskland og internt i Danmark at holde ind og blive overhalet af passagertogene. Den politiske behandling forventes foretaget i slutningen af 2007 og efter anlægsloven er vedtaget vil der gå to år før sporet kan bruges.

Det er mere end et år siden, at forslaget om sporet i Tommerup blev fremlagt. Uden at der er sket noget og nu kommer der et nyt forslag. På vejene kan man sagtens iværksætte forsøg med modulvogntog. Imens mister godstogene fortsat konkurrencekraft. Hvornår begynder Transport- og Energiminister Flemming Hansen at tage jernbanen seriøst?

IC4 - ansøgning om passagerer

DSB for nu endelig ansøgt Trafikstyrelsen om at få lov til at lade IC4 tage passagerer ombord. Ansøgningen skal gøre det muligt at lade toget indgår i et normalt køreplansforløb mellem Århus H og Aalborg. Strækningen er valgt, da IC4-værkstedet ligger i Århus og strækningen ikke er den mest trafikerede.

Senere skal DSB forsøge at lade flere togsæt samle i et tog og det kan medføre nye problemer. og herudover mangler toget at få tilladelse til at køre under Storebælt.

Kilde: DSB.

Svendborg Station

I indlægget På Svendborg Station skriver jeg, at Poul Gernes udsmykkede ventesalen på Svendborg Station i 1984. Thomas Mathiesen fra Svendborg Museum skriver til mig, at Gernes først udsmykkede ventesalen i 1989 - 1990. Det skal hermed være rettet.

Banedanmark er i øvrigt gået i gang med en renovering af de meget nedslidte spor på stationen og i overkørslen på Frederiksgade fornyes. Arbejdet er dog forsinket af at der ligger en gammel katolsk kirkegaard, som arkæologerne først skal undersøge og det kommer til at tage tre måneder mere. Togene kører til Svendborg Vest og her fra er der busser til Svendborg Station.

Kilder: Banedanmark, DR Fyn,

tirsdag, maj 22, 2007

Den Ny Trafikmafia

De to socialdemokratiske folketingskandidater Anders Kronborg og Benny Engelbrecht der begge er stillet op i Sønderjylland har opstillet ti trafikteser for det syd- og sønderjyske område:
  1. Flere togafgange. Timedrift i Sønderborg. Halvtimesdrift i Esbjerg.
  2. Nye tog, skinner og signalanlæg
  3. Bedre og mere fleksibel bustrafik – giv kommunerne friere muligheder
  4. Billigere billetpriser – flere rabatordninger
  5. Kompenserende investeringer til udkantsområderne for Fehmern bro og andre fremtidige kæmpeprojekter
  6. Havne og færger skal placeres centralt i fremtidens transport og logistik
  7. Gratis cykler med toget uden for myldretiden
  8. Langt billigere miljørigtige biler i udkantsområderne
  9. Fly nu og i fremtiden til og fra København – hurtige forbindelser fra Esbjerg og Sønderborg til København
  10. Løsning af den europæiske flaskehals – trafikforbindelser over grænsen til Hamborg skal udvides.

På hjemmesiden trafikmafia.dk kan du læse mere om teserne og deltage i debatten.

Her på Infrastruktur vil jeg løbende følge udviklingen komme nærmere ind på de enkelte emner.

Kilde: Dansk Politik

tirsdag, maj 15, 2007

Fra Hillerød til Helsingør

På Gilleleje Station blev der i weekenden lagt et nyt sporskifte, således at togene på hhv. Gribskovbanen (GDS) og Hornbækbanen (HHGB) uden problemer kan fortsætte mod hhv. Hillerød og Helsingør.

Dermed kan lokalbanetogene i Nordsjælland køre i en ring fra Hillerød via Snekkersten og Helsingør til Gilleje og derfra tilbage til Hillerød.

I løbet af 2008 forventes det, at togene kan fortsætte i løb fra Helsingør til Hillerød via Gilleleje. Så skal man huske at vælge det rette tog på Helsingør, ellers kommer man over Gilleleje med Lokalbanens nye gule togsæt.

Gribskovbanen kom til Gilleleje i 1896 og i 1916 åbnede banen fra Helsingør. Læs mere om Gilleje Stations historie her.

Kilde: Movia.

Lidt større tilfredshed med DSB

Passagererne i den største dansk- og statsejede togvirksomhed DSB er blevet mere tilfredse. Det viser en ny undersøgelse fra KundeBarometer. På en skala fra 1 til 5 opnår DSB karakteren 3,63 og det er en stigning på 0,4 eller 8 procent i forhold til sidste måling, der blev foretaget for et halvt år siden.

Vinteren er også en bedre tid for DSB. Sommeren medfører altid problemer med solkurver og andet.

Kilde: TV2.

mandag, maj 14, 2007

7- Eleven på stationen

Kampen om at vinde Øresundsudbuddet, der også omfatter Kystbanen, antager mere og mere mærkelige former, gratis kaffe, bemandende stationer og videoovervågning er nogle af de ting, som passagererne kan fornøje sig med og nu trumfrer DSBFirst (DSB's selskab der byder på strækningen) med at omdanne stationskioskerne til 7-Elevenkiosker.

Det er kioskerne på Helsingør, Snekkersten, Espergærde, Humlebæk, Nivå, Kokkedal, Rungsted Kyst og Tårnby stationer der bliver ombygget til 7-Elevenkiosker. Det er dog ikke alle kioskerne der bliver døgnåbne, det bliver kun Helsingør, Kokkedal og Tårnby, der får den fornøjelse. De nye kiosker skal både sælge franske hotdogs, aviser og billetter og de nuværende ansatte skal overføres fra DSB til 7-Eleven.

Det er i øvrigt en del af DSB's nye strategi for DSB Detail, som skal kommercialiseres endnu mere. Det kræver større overskud og længere åbningstider på nogle stationer.
I forvejen har DSB samlet billetsalg, minibarer og kiosker i de nye Kort og Godtbutikker, lukket restauranterne og nu skifter de så navn til 7-Eleven. Der er ikke meget etat over DSB længere.
Kilde: DSB.

IC4 - fortsat uden passagerer

Den endeløse saga om DSB's nye IC4-togsæt fortsætter. Efter at der have utallige problemer med teknikken for at få dem til at køre, så er det nu problemer med softwaren der holder toget væl fra at tage passagerer med om bord. I følge Berlingske Tidende, så er problemet at man har rettet i softwaren på flere togsæt, så man nu ikke ved helt hvilken version, der er den gældende.

Ansøgningen til Trafikstyrelsen om at indsætte et togsæt i almindelig drift mellem Århus H og Aalborg mangler DSB i følge Trafikstyrelsen fortsat at indsende. Herefter skal DSB indsende en ansøgning om en typegodkendelse, der bl.a. kræver at togsættene har været en tur under Storebælt herunder så skal man kunne samle togsættene og dette kræver fire togsæt.


Jeg ved ikke om jeg skal le eller græde, men problemerne for IC4 fortsætter. Hvornår vi kan sætte os i togene står fortsat ubesvaret. Men DSB er da holdt op med at sætte tidsgrænser. Mens problemerne med IC4 fortsætter, så må regionaltogspassagerne på Sjælland fortsat anvende gamle Bn-vogne.

søndag, maj 13, 2007

Når IC3 kobles sammen

Her findes en kort film, hvor man kan se, hvad der sker når to IC3-togsæt kobles sammen.

Togsurfer død

En farlig leg er begyndt at brede sig blandt unge mennesker: De kravler op på togene og forsøger at surfe med toget. Men frirumsprofilen (altså den plads der er fra toget til broer eller signaler) på oven på et tog er ikke særlig stor og det betød at en ung mand (efter kommentarerne på YouTube, så er der ham her) fra Vestjylland blev dræbt lørdag aften ved Tarm på strækningen mellem Lem og Ringkøbing. Lokomotivførerne har ingen mulighed for at se om der er folk oven på toget, så derfor gik der også en del tid, før det blev opdaget.
Både DSB og Arriva oplever flere og flere af denne slags forsøg og det er ikke det eneste problem, som togselskaberne oplever, også dyr og mennesker på sporet skaber problemer, som jeg tidligere har skrevet om.


Prøv at se videoen. Det er fuldstændig uforståeligt for mig, at man overhovedet forsøger det der. Toget kører omkring 12o kilometer i timen og man er død hvis man falder af.

Kilde: DR (der i øvrigt kalder lokoføreren for en togfører. Arriva anvender ikke togførere og det kan faktisk være noget af problemet fordi togfører står på perronen og giver signal til kørsel og demed har et andet overblik end lokomotivføreren, som skal føre toget.

Jernbanen nr. 2/2007

Dansk Jernbaneklubs medlemsblad Jernbanen er netop udkommet med årets anden udgave. Jernbanen består af en stor Ajour del, der gør en up to date med nyheder fra jernbanens verden om f.eks. aktuelle banearbejder, godsoperatørernes problemer, nyt fra veteranjernbanerne og lidt fra udlandet. Med dette nummer følger også et særligt Ajour Index 2006, der viser de kommercielle operatørers beholdninger af jernbanemateriel pr. 31. december 2006. F.eks. ejer Hærens Operative Kommando 20 vogne af typen 473 3/Slmmps og metroen har 34 togsæt.

På mange nedlagte jernbanestrækninger er der anlagt cykelstier og Peter Mazanti Albertsen har været på "Konebanen", der gik mellem Herning og Viborg (en historisk artikel findes i Jernbanehistorisk Årbog 2006, som jeg har anmeldt her). Det er faktisk interessant, hvo r lidt der er forandret på noget af strækningen, specielt stationsanlæggene findes fortsat med perronforkanter og pakhuse. Strækningen kaldtes konebanen, da billetsalgsstederne stort set kun blev betjent af banearbejdernes koner.

I februar hærgede Kong Vinter i nogle dage og det betød store opgaver for lokalbanernes folk og lokomotiver og det fortæller en meget billedrig artikel af Ole-Chr, Munk Plum om. Den lille by Sundsøre på Sallings østkyst med færgeforbindelse til Hvalpsund har tidligere haft en kort jernbane, hvor vogne fra Hvalpsund kunne færges over og losses ved et pakhus. Dette pakhus er lokale ildsjæle i gang med at genopbygge, hvor der også anlægges en ny sporforbindelse til færgelejet og så er der plads til en række godsvogne. Det sted er nok en om vej værd, næste gang man skal til Sallingområdet.

I Kosovo kæmper NATO-styrker og FN fortsat med at sikre ro mellem serbere og kosovoalbanere og sikre at landet kan komme op fode igen. En del af dette arbejde er en genopbygning af Kosovos jernbanenet med bl.a. gamle norske GM-lokomotiver (der ligner de danske MY og MX-lokomotiver) og svenske personvogne. Togselskabet har haft en dansk chef og deres design er da også inspireret af DSB's lokomotivdesign (se et billede hos Bahnnews Austria). I dag drives der togdrift tværs gennem landet, men der er udviklingsplaner for flere og bedre baner, der bl.a. skal gøre det lettere at få godstrafikken rundt.

Hvis man er interesseret i jernbaner, så er Jernbanen et must.

Jernbanen nr. 2/2007. April 2007. Udgives af Dansk Jernbaneklub. Pris i løssalg kr. 75.

lørdag, maj 12, 2007

Med Arriva over Storebælt

Den jyske togoperatør Arriva planlægger at indsætte en forbindelse mllem København H og Århus på hverdage med en tur i hver retning både morgen og eftermiddag. Forbindelsen er målrettet forretningsfolk og prisen forventes at være kr. 150.

Arriva har modtaget de nødvendige jernbanekanaler på den i øvrigt meget trafikerede hovedstrækning i Danmark. Når Arriva beslutter sig for at iværksætte projektet, så går der tre til fire måneder før togene begynder at køre. Formentlig kommer det til at ske med virkning fra køreplanskiftet 2008 med mindre at Arriva vinder udbuddet over Øresund, så udsættes indsættelsen.

I modsætning til DSB, så indsætter Arriva dette tog i såkaldt fri trafik, hvor der ikke er krav om fri og åben adgang til togene. Dermed er Arriva på denne strækning ikke underlagt særlige krav om f.eks. ungdomsrabat og det er formentlig derfor at priser er så lav og den svarer til de Orangepriser, hvor en tilsvarende billet koster kr. 60.

Det bliver interessant at følge Arrvas indtog på denne strækning. Man må håbe at det ikke bliver med Arrivas skinnebuslignende togsæt. Men det største problem bliver formentlig at billetterne kun kan anvendes til Arrivas tog. De gange jeg har været i Århus til kundebesøg, så har det været svært at nå et bestemt tog. DSB kører fra Århus H til København H hver halve time og den fleksibilitet betaler jeg gerne ekstra for.

Kilde: 180 Grader. Berlingske Tidende.

torsdag, maj 10, 2007

Forsinkelser

Transport- og Energiminister Flemming Hansen har i et svar til Folketinget angivet hvor mange timer, som vi togpassagerer har været forsinket siden 2001:

År Forsinkelser i antal timer (mio.) i alt
2001 2,30
2002 2,03
2003 2,37
2004 2,75
2005 3,49
2006 4,27

Antallet af forsinkelserne er altså steget markant og det fremgår da også af Banedanmarks analyse, der danner grundlaget for den nyeste trafikaftale fra sidste efterår (jf. et tidligere indlæg):
Der er gennem flere år, og specielt i perioden 2002 – 2005, foretaget et utilstrækkeligt forebyggende vedligehold, som bl.a. omfatter skinneslibning, sporjustering, ultralydsmåling og målevognskørsler. Disse aktiviteter er nødvendige for, at funktionaliteten kan opretholdes på længere sigt. Den utilstrækkelige vedligeholdelse har således ført til et snævert fokus på akut afhjælpning af kritiske fejl, mens den planmæssige udbedring af fejl under udvikling har været nedprioriteret. Derved blev der samlet set akkumuleret et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb af et omfang, hvor skinnefejl blev stadigt hyppigere og mere alvorlige. Virkningen heraf er slået hurtigt igennem i form af regularitetsforringelser i 2003-2005.

Det er klart, at den nuværende regering har en stor del af ansvaret for de forsinkelser, som vi oplevede sidste år og det fremgår da også klart af analysen fra Banedanmark, men det forholder ministeren sig ikke til.

Kilde: Transport- og Energiministerens Svar på Spørgsmål 4121. 9. maj 2007.

Fjernsyn i S-toget

Som tidligere omtalt, så kommer der nu fjernsynsskærme op i S-togene. i første om gang er der tale om et togsæt, der er indsat på strækningen mellem Høje Taastrup og Holte, altså linjerne B og B+. Danmarks Radio leverer nyheder og underholdning og herudover kommer der informationer fra DSB S-tog og reklamer.

Hvis man ikke vil forstyrres, så kan man sætte sig i de kupéer der ligger tættest på førerrummene, her kommer der nemlig ikke skærme op.
Jeg troede egentlig at det ville være TV2 News, der ville blive vist. Jeg er måske lidt gammeldags, men hvad skal det egentlig til for? Forhåbentlig kommer der ikke lyd på. Jeg skal nok anmelde oplevelsen af fjernsyn i S-toget.
Kilde: DSB.

Metroens passagerer

Metroens passagererantal er stigende og det sker især på det stationer, hvor der sker udvikling i form af nye forbindelser og bygningsværker. Stationen DR-Byen er vokset med omkring 20 pct. i løbet af det sidste år en periode, hvor Danmarks Radio har taget DR-Byen i brug og på Vestamager Station, hvor vejen syd om byen, Otto Baches Allé, er åbnet. Men her er da indtil videre kun 500 passagerer dagligt.

I uge 18 var der 742.000 passagerer i metroen og i hele april var der omkring 3 millioner passagerer.

Det sammenholdt med de mange nye passagerer på Ringbanen viser at investeringer i jernbanen betaler sig. Det vidste den socialdemokratiske regering i 1990erne, mens den nuværende regering fortsat ikke prioriterer nyinvesteringer i jernbanen.

Kilde: Metroens Ugebrev - uge 18, Metronyt Maj.

onsdag, maj 02, 2007

Spor på Amager II

Jeg har tidligere været på jagt efter jernbanens spor på Amager og fulgte her linjen på tværs af Amager og over til Amagerbanen. Men langs Islands Brygge har der også været jernbane og det skal vi se på i det følgende:


Sporanlægget på Islands Brygge er opdelt i to: Et sæt af spor langs kajen og et langs gaden. Her ser vi anlægget langs kajen og ved anlægget af Havneparken har man valgt at lade sporene ligge og man har også placeret en godsvogn, der indeholder Islands Brygges Lokalhistoriske Forening og Arkivs faste udstilling,

Fra Islands Brygge gik der her et spor på tværs af Halfdansgade og langs med Snorresgade. sidesporet betjente bl.a. OTA og en række andre fabrikker. Et billede af selve sidesporet kan findes her.

Langs med det gamle sidespor findes faktisk også en gammel godsvogn. Den står placeret inde på Scan-Shippings grund.

Her er vi så for enden af Islands Brygge, hvor sporene ender.

Her er vi i sporene langs med vejen, hvor sporet går over en vægt, hvor Københavns Havnemølle (det hedder i dag Läntmannen Mills) tidligere oplagrede korn, men som i dag anvendes til fester mv. under navnet Silo52.

Billederne er taget med en Nokia 6131.

Enghave Station

Trafikstyrelsen har fremlagt et idéoplæg til en renovering af Enghave Station. I dag fremtræder stationen noget mørk (den eksisterende udsmykning er i øvrigt betalt af Carlsberg en gang i 1980erne) og ved det nordlige spor ligger den gamle sporforbindelse til Carlsberg.

Det er planen er forlægge S-banens nordlige spor mod nord, for at kunne lavere en bredere perron. Samtidig skal perronen forlænges under Vesterfælledvej, så der bliver plads til trapper og escalatorer på begge sider af broen. Det kommer til at give bedre forbindelse til den nye bydel på Carlsbergsgrunden. For enden af Sønder Boulevard er nemlig planen at anlægge en plads, som adgang til den nye bydel. Mod Enghavevej udvides broen, så der bliver plads til en ny bredere busperron (som den der er anlagt ved Valby Station) og der kan indrettes en stationsbygning. Der vil også fortsat være adgang fra Sønder Boulevard.

Adgangsvejene beklædes med glas og der laves et stort nyt perrontag, der kommer til at bølge over hele perronen.

Anlægsperioden forventes at være halvandet til to år og det vil koste 140 millioner.

Mon ikke det er prisen, der kommer til at reducere projektet. Regeringen har generelt ikke proriteret nye investeringer i jernbanen.

Kilde: Trafikstyrelsen.