mandag, juni 09, 2014

Folkemødet 2014

På torsdag begynder den årlige politiske festival, Folkemødet, i Allinge på Bornholm. For den tog- og infrastrukturinteresserede hare jeg af det righoldige program fundet følgende:

12.6,  15.00 - 15.45 Transport - Kan vi få en hovedstadsmafia?
Vi drukner i trængsel. Alligevel kan borgmestrene i hovedstadsregionen ikke blive enige om at gøre fælles front for at få investeringerne til hovedstaden. Hvad skal der til, når staten ikke prioriterer regionen højere?
Sted: Kirkepladsen, Regional Udviklingsteltet - Region Hovedstaden, K9
12/6, 16.00 - 17.00 Fuld stop eller fuld fart frem?
Går udbygningen af infrastrukturen i Danmark hurtigt nok? Skal vi udbygge infrastrukturen i København eller Kjellerup? Og kan fibernet erstatte asfalt? Hvad mener blandt andre Frank Jensen, Karsten Hønge og danske erhvervsledere.
Sted: Klostergården, Gårdhaven, Østergade 7

13/6, 12.00 - 13-00 Transport Politisk Topmøde
Danmarks største udbyder af transportuddannelser - TUC DEKRA - inviterer til "Transportpolitisk Topmøde". Her vil højtstående politikere og aktører inden for transport- uddannelsesområdet duellere på visioner og stille skarpt på sektorens behov. Moderatorer er adm. direktør i TUC DEKRA, Peter Laursen og chefredaktør for Danmarks Transport Tidende, Lars Lassen.
Sted: Toga Allinge, Cirkuspladsen, 

13/6, 14.45 - 16.45 Grænseoverskridende togtrafik - har vi tabt fokus?
Hver dag tager 31.600 rejsende toget over Øresundsbron og der er i dag 30 procent flere togrejsende over Øresund end over Storebælt. Prioriterer vi togtrafikken ud af landet lige så højt som den indenlandske togtrafik? Ansvaret for togtrafikken over Øresund ligger på regionalt niveau i Sverige hos Region Skåne og på nationalt niveau i Danmark. Hvad giver det af forskelle i prioriteringer og fokus? Det omdiskuterede rejsekort kan på sigt bruges i hele Danmark, men ikke til rejser over Øresund og hvordan står det til med samsynet, når den danske transportminister skyder skylden for forsinkede tog på Kystbanen på svenske elge! Har visionen om et sammenhængende kollektivt togsystem i Øresundsregionen lidt skibbrud i en kollision med virkeligheden? Kører vi den faste forbindelse over Øresund ud på et sidespor på grund af forsinkelser i trafikken? Og er vi ved at gøre Øresundsbron til den svenske vej til Kastrup i stedet for en forbindelse, der binder de to dele af regionen sammen
Sted: Kærnehuset, K28

13/6, 16.00 - 17.00 Kan fire tidligere ministre få godstransport på skinner?
Transport af gods på jernbanen er billigt, effektivt og miljøvenligt sammenlignet med andre transportformer. Alligevel vokser mængden af gods på bane relativt beskedent, mens stadig mere gods transporteres på vejene. Det til trods for, at øget konkurrence vil kunne skabe øget vækst og arbejdspladser. Hvordan udnytter vi bedst de vækstmuligheder, der er for gods på bane? Og hvordan bruger vi bedst jernbanenettet i samspil med transport på vej? Vær med når de fire tidligere transportministre Lars Barfoed (Det Konservative Folkeparti), Hans Christian Schmidt (Venstre), Pia Olsen Dyhr (Socialistisk Folkeparti) og Henrik Dam Kristensen (Socialdemokratiet) giver deres bud på, hvilke løsninger vil sikre en fremtidig vækst på godsområdet. Det foregår i en amerikansk høring, hvor ”vidnerne” vil være eksperter, private virksomheder der bruger jernbanenettet som transportmulighed, samt jernbaneoperatører. Alle med deres svar på, hvordan der sikres mere transport af gods på skinner i Danmark.
Sted: TænkeTanken på Slægtsgaarden, Østergade 3

14/6, 16.00 - 17.00 Opkoblet eller afkoblet? Infrastruktur i 2050
Debattens centrale fokus ligger på betydningen af store infrastrukturelle konstruktioner, såsom Femern-forbindelsen, Kattegatforbindelsen og højhastighedstoges betydning for danske regioner. Hvilke nye knudepunkter kommer til syne? Hvordan sikrer vi en fortsat udvikling af bæredygtige mobilitetsløsninger såsom den danske cykelkultur? Kan vi gøre det bedre og optimere de grønne løsninger?
Sted: Kæmpeløkken Havn, Dansk Arkitektur Center, H1

Listen opdateres løbende. Jeg vil forsøge at livetweete fra de fleste af begivenhederne og vil ellers kunne findes ved Ceveas arrangementer i Grnittens Gård, eller i Toga Allinge på Cirkuspladsen.,