torsdag, november 22, 2012

EU støtter jernbaneprojekter

De to store projekteringsarbejder, landanlæggene i forbindelse med Femern Bælt-tunnellen og dobbeltsporet  i Snderjylland mellem Vamdrup og Vojens, har opnået fuld støtte fra EU. Det betyder at der i alt kommer 74 millioner støttekroner. Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:
Jeg er meget tilfreds med, at Europa-Kommissionen har valgt at støtte projekterne med det højest mulige beløb. Begge projekter binder Skandinavien bedre sammen med resten af Europa, styrker jernbanen og bidrager til en grøn omstilling af transporten.
og han fortsætter:
Da begge projekter er af europæisk betydning, er det hensigten at søge om yderligere EU støtte ved førstgivne lejlighed. Jeg ved, at Banedanmark allerede er i gang med at forberede dette arbejde.
Kilde: Transportministeriet.

Tilbage igen - via Sverige

Efter at åbningen af jernbanebroen mellem Aalborg og Lindholm nu igen er forsinket til en gang i det nye år, er DSB gået i gang med at sætte togdriften i gang igen og det kræver at DSB sender togene rundt gennem Sverige igen, efter at de i foråret blev kørt den anden vej. Det kræver en godkendelse af kørselen gennem Sverige og at det nye spor i Nordjylland bliver testet, da der ikke har kørt tog det sidste halve år.


DSB forventer at kunne sætte gang i togene igen, når den nye køreplan starter 9. december 2012. Der skal transporteres 2 IC3-togsæt og 8 MR-togsæt og det vil kræve fire færgeoverfarter med Stena Scanrail mellem d. 4. og 5. december 2012.

Kilde: DSB.

34 meter chokoladetog

Sidste år lavede de norske jernbaner, NSB, verdens længste honningkagetog og i går er det belgiske jernbaner, der slår rekorder indenfor området sliktog. Der er tale om et 34 meter langt chokoladetog, der er bygget af 1250 kilo chokolade.

Det er den maltetiske kunstner Andrew Farrugula, der har brugt 700 timer på at lave toget, der står på den belgiske togstation Bruxelles Suid.

Kilde: Pondnews (via Kristeligt Dagblad).

søndag, november 11, 2012

Finanslov 2013: Mere elektrificering

I dag afsluttede Regeringen og Enhedslisten forhandlingerne om Finansloven for 2013 og denne indgår der en del initiativer på transportområdet:

  • Elektrificering af banen Næstved - Køge Nord. Når den nye jernbane åbner mellem København og Ringsted via Køge, så vil denne strækning også blive elektrificeret. Dermed kommer der flere muligheder for tog direkte mellem Lolland, Falster og Næstved og København, ligesom man sikrer sig bedre mod fejl på sporet, når der er flere strækninger, der kan bruges når Femern Bælt-tunnelen åbner. Der afsættes kr. 650 millioner i årene 2013 - 2018.
  • Tilgængelighed på stationer. Der er afsat kr. 25 millioner til etablering af elevatorer mv.
Samtidig fremgår det i medierne, at den foreslåede reduktion af kontraktbetalingen til DSB på kr. 300 millioner også skal være forsvundet, men det fremgår ikke af aftaleteksten.