torsdag, oktober 29, 2009

For 33 milliarder kroner dansk jernbane

Banedanmark har opgjort en såkaldt infrastrukturbalance for det statsejede jernbanenet og den er opgjort til 33 milliarder kroner, men hvis man skulle anskaffe den på ny, så ville prisen være omkring 92 milliarder kroner. Adm. direktør i Banedanmark Jesper Hansen siger:
Balancen betyder, at vi kender virksomheden, og dens værdi ned i detaljen, og at vi har fået et solidt overblik over, hvor meget vi ejer helt ned på elementniveau.

Og elementniveau er balancen på: F.eks. ejer Banedanmark 1976 køreledningsanlæg, 103 elevatorer, 2 rulletrapper, 550 perroner, 1714 broer og 4029 skinner.

Og hvad kan vi så bruge det til?

Kilde: Banedanmark.

Svenske togbilletter er faldet 7 pct.

De svenske jernbaners, SJ, billetpriser er fra 2005 til 2008 faldet med 7 procent. Det fortæller en ny analyse fra Statistiska Centralbyrån. Fra 1995 til 2005 steg priserne omvendt med 50 pct. Det er indførslen af variable billetpriser, hvor priserne stiger frem mod afgang, der er årsagen til faldet fortæller Kommunikationsdirektør Elisabeth Lindgren:
Vad som är ännu viktigare är att ingen betalar mer än tidigare men däremot så betalar fler än 80 procent av resenärerna betydligt mindre om man reser exempelvis mellan Stockholm och Göteborg. För oss handlar det om att fylla tågen oavsett om det är hög- eller lågkonjunktur. Metoden är att sätta ett biljettpris som resenärerna är beredda att betala för. Prismodellen är lika effektiv i en lågkonjunktur när resenärernas betalningsvilja är lägre. Vi anser att det är bättre att många reser och betalar lite mindre än att få reser och betalar mycket.

Det svarer til situationen på flybilletter med varierende priser afhængigt af rejsetidspunkt og bestillingstidspunkt. Hvis det kan betyde flere togpassagerer, så er det vel fornuftigt, men skaber en forvirrende prisstruktur for os passagerer. DSB ligger en hel del bag SJ, men er kommet godt med DSB Orange.

Kilde: SJ.

skift fra el-bil til el-tog

DSB og Better Places har indgået en aftale, således at DSB ved stationerne vil opstille ladestationer til brug for elbiler og samtidig stille lejebiler til rådighed for passagererne. I 2010 vil der, som et pilotprojekt, på Høje Tasstrup og Skanderborg Statioer blive opstillet ladestationer. Adm. direktør i DSB Søren Eriksen siger om aftalen:
Med aftalen kigger vi ind i fremtiden – en fremtid, hvor vi skal have reduceret den alt for høje CO2-udledning. Til det formål kan toget og elbilen hånd i hånd bidrage med rigtigt meget. Samtidig byder vi her ind med løsninger på de store trængselsproblemer, og endelig, tror jeg, at travle pendlere i dag, i stedet for at sidde og hyperventilere bag rattet i de uendelige motorvejskøer, sætter pris på at kunne arbejde online i toget, læse en avis eller en god bog og have kvalitetstid til sig selv. Samarbejdet kombinerer det bedste ved de to transportformer og giver os en fantastisk mulighed for at kunne trække endnu flere kunder over i toget

Se filmen om samarbejdet her.

Dagsværkere kommer gratis med toget

Når gymnaiseeleverne d. 4. november dagsværker, så kan de gratis tage toget. DSB har nemlig indgået en aftale med Operation Dagsværk om at give de elever der deltager i Operation Dagsværk gratis transport, når de vælger at arbejde frivilligt på dagsværkdagen, hvor der samles ind til Zimbabwe.

Samtidig ansætter DSB en række dagsværkere, der skal gøre rent på stationerne. En dagsværker koster kr. 300 for fem timers arbejde.
Kilde: DSB.

torsdag, oktober 22, 2009

Trafikforlig: en moderne jernbane

Efter Venstres længe ventede melding i går kunne partierne bag Transportaftalen fra starten af året i dag indgå forlig om En moderne Jernbane:

Anlæg af en ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge. Dermed kan der endelig sættes punktum for den lange diskussion om udvidelse eller nyanlæg. Fra vigerslev Allé og frem til Ulstrupvej overdækkes banen og dermed vil området ved Kulbanevej ikke blive gennemskåret af den nye jernbane og de eksisterende boldbaner kan genetableres. Der fremlægges anlægslov i foråret 2010.

Dobbeltspor mellem Lejre og Vipperød. Det manglende dobbeltspor på denne strækning anlægges og forventes indviet i 2015 med det eksisterende signalsystem og med forberedelse til det nye der forventes indviet 2020. Dobbeltsporet giver mulighed for at passagerne kan komme seks minutter hurtigere frem. Stationerne i Lejre, Hvalsø, Tølløse og Vipperød bygges om med tunneller, gangbroer og elevatorer. Der fremlægges anlægslov i dette efterår.

Dobbeltspor mellem Vamdrup og Vojens. Det manglende dobbeltspor påbegyndes i 2011 og forventes færdigt i 2015. Der eksisterer allerede anlægslov for dette arbejde. Hermed mangler der kun dobbeltspor mellem Tinglev og Padborg.

Udvidelser af kombiterminalerne. Der investeres op til 66 millioner kroner i udvidelse af kombiterminalerne i Høje Taastrup og Taulov.

Renovering af Nørreport Station. Der afsættes kr. 210 millioner til renovering af Nørreport, der omfatter genåbning af nordligt trappeløb fra overfladen til S-togsperronen, ny belægning på fjernperron, renovering af trappen ved Gothersgade og hovedtrappen fra fjerntogsperronen til forhal samt supplerende perronbelægning på S-togsperron. Herudover gennemføres der en betonrenovering af betonmembranen over sporene. Projektet medfører en lukning af fjerntogsperronen i otte måneder, som tidligere omtalt, og vil blive gennemført samtidig med at Københavns Kommune omlægger pladsen foran stationen i perioden 2011-2014.

Esbjerg Havnebane. Der reserveres 100 millioner til en ny sporforbindelse til Esbjerg Havn.

Nyborg Havnebane. Der reserveres 15 millioner til en ny havnebane ved Nyborg.

For begge havnebaner gælder at der i første omgang afsættes 8 millioner til beslutningsgrundlag og at der kræves medfinansiering fra anden side.

Med dette forlig er der endelig givet signal til en omfattende forbedring af jernbanen i Danmark. Tidligere investeringer i f.eks. Ringbanen og Nærbanerne ved Århus og Aalborg viser, atnyinvesteringer i jernbane medfører mange flere passagerer. Midt i en klimakrise er det helt nødvendigt at der kommer flere tager toget. Spørgsmålet er så, hvor meget der bliver sat af til motorveje i det næste forlig.

Kilde: Transportministeriet.

onsdag, oktober 21, 2009

Venstre (endelig): Banen skal via Køge

Efter lang tids diskussion har Venstres folketingsgruppe endelig besluttet sig for at gå ind for at der skal bygges en ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge. Trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen siger til Ingeniøren:
Det er helt afgørende for flertallet i Venstres folketingsgruppe, at nybygningsløsningen med sine to nye spor på hele strækningen mellem København og Ringsted er langt den mest fremtidssikrede jernbaneløsning – også når vi kigger ud på den anden side af 2030.

Men formanden for Folketingets Trafikudvalg og Pihl Lorentzens partifælle Flemming Damgaard Larsen er fortsat ikke enig:

For de penge kunne vi altså give borgerne rigtig mange påtrængende infrastruktur-løsninger, som der i øjeblikket ikke er råd til. Jeg synes ikke, at nybygningsløsningen er den bedst mulige udnyttelse af skatteydernes penge.


Endelig en fornuftig udmelding fra Venstre. Det har så også taget næsten to år. så mangler vi kun Dansk Folkeparti.

Kilde: Ingeniøren.

Renovering af Nørreport stopper regionaltogene

I 2013 skal Nørreport Station renoveres og det betyder formentlig at regionaltogsperronen skal lukkes i de otte måneder renoveringen står på. Det betyder at 20.000 passagerer dagligt skal finde andre måder at komme på arbejde.

Renoveringen betyder en fornyelse af betonmembramen over sporene, nye trapper og fliser og endelig nyt ventilationsanlæg, der kan sikre en renere luft. Socialdemokraternes Trafikordfører Magnus Heunicke siger til Berlingske Tidende:
Nørreport Station er en af de vigtigste stationer i Danmark, men også en af de mest nedslidte. Fjerntogsperronen ligner et offentligt toilet, og hvis det er nødvendigt at lukke den under renoveringen, så må man desværre gøre det.

Renoveringen forventes at koste omkring 210 millioner kroner.

Kilde: Berlingske Tidende.

søndag, oktober 18, 2009

Med S-toget hjem fra J-dag

I forbindelse med den legendariske J-dag, hvor Tuborg frigiver julebryggen, kan man i år tage S-toget hjem ganske gratis.

Det eneste man skal gøre er at sende en SMS til 1990 med teksten jdag. Tjenesten er gratis (+ alm. trafiktakst) og udbydes af DSB S-tog, Flintholm alle 55, 2000 Frederiksberg.

Tilbuddet gælder fra 20.59, hvor sneen falder og frem til sidste tog.

Kilde: DSB S-tog på Facebook.

lørdag, oktober 03, 2009

Udbud af transportsystemet til Cityringen

Nu har Metroselskabet udsendt materialet til de fire leverandører, der skal komme med tilbud på tog og tekniske anlæg i forbindelse med Cityringen. Det drejer sig om:
  • Ansaldo STS (Italien)
  • Bombardier Transportation Danmark A/S
  • Construcciones y auxiliary de ferrocarriles S.A. (CAF) (Spanien) i konsortium med Thales Transportation, Signalling and Security Solutions A/S (Danmark),Balfour Beatty Rail Danmark A/S og Keolis Nordic AB (Sverige)
  • Siemens A/S (Danmark) i konsortium med Siemens STS (Frankrig), Siemens AG (Tyskland) og Hyundai ROTEM (Korea).

I næste uge forventer Metroselskabet at udsende udbudsmaterialet vedr. tunneller og stationer.

Et eller andet sted vil det give mest mening, at det bliver Ansaldo, da de jo i forvejen har leveret systemet til den eksisterende metro.

Kilde: Metroselskabet.

Check-in på Hovedbanegården

Københavns Lufthavn har opstillet to check-in automater på Københavns Hovedbanegaard, således at det nu er muligt at tjekke ind til flyet før man ankommer til lufthaven og dermed gå direkte til enten security eller bagageafleveringen. Op mod 60 procent af passagererne i Københavns Lufthavn anvender selv chek-in, enten i selve lufthavnen eller via nettet.

Da maskinerne udskriver gyldig rejsehjemme til fly, så skal automaterne leve til op til række sikkerhedskrav, herunder videoovervågning og at de er skruet fast i gulvet.

Som tidligere omtalt så anvender over halvdelen af passagererne i Københavns Lufthavn kollektiv transport til og fra Lufthavne. DSB forventer at endnu flere vil tage toget. Underdirektør i DSB Fjern- og Regionaltog Anne-Lise Bach Sørensen siger:
Københavns Hovedbanegård har det meste af døgnet syv afgange i timen til Kastrup, og indcheckning på Hovedbanegården betyder, at du kan gå direkte til Security, hvis du ikke har bagage. Og har du bagage, kan du gå direkte til bagagedrop. Vi forventer, at check-in på Hovedbanegården kan få rigtig mange vil vælge at tage toget og dermed understøtte miljørigtig transport

DSB kommer - som den faste læser vil vide - med mange nye tiltag for øjeblikket. Det må være resultaterne af Sporskifte 2010, der begynder at vise sig.

Kilde: DSB.