tirsdag, juni 29, 2010

Med IC til Flensborg

Når DSB til december skifter til sin nye køreplan, så bliver det med direkte forbindelser til Flensborg i Tyskland. Det er resultatet af en aftale, der er indgået mellem DSB og LVS, der er trafikmyndighed i Slesvig-Holsten.

I dag er der intercitytog hver anden time til Sønderborg, med IR4-togsættene, og nu kommer der altså timedrift på strækningen Vamdrup - Tinglev og som fortsætter til Padborg og Flensborg. Allerede i dag er der indsat et regionaltog, med MR-materiel, der hver anden time kører mellem Fredericia og Padborg. Der bliver derfor også tale om en miljø- og komfortforbedring, når DSB indsætte de nyere IC3-togsæt (hvoraf 10 kan køre i Tyskland). Når det ikke er elektriske tog, som indsættes, så skyldes det at Tyskland har et andet strømsystem, end vi har i Danmark.

Hermed er der direkte tog til Tyskland, via Tønder, Padborg og Rødby F...

Kilde: DSB.

Vestbanen overlever

Efter et større politisk slag i Region Syddanmark ser det ud til at Vestbanen overlever, længere end de halvandet år, som blev vedtaget tidligere på året. Det besluttede Regionsrådet på sit møde d. 28. juni 2010:

Et flertal på 21 medlemmer (Socialdemokratiet bortset fra Carl Erik Jensen, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Freddie H. Madsen, Thies Mathiasen og Lars Aarup) stemte for et forslag om, at Vestbanen videreføres under forudsætning af, at Vestbanen A/S hjemtager driften for 15 mio. kr. årligt netto, hertil kommer investeringer på 105 mio. kr. hvoraf Varde Kommune bidrager med kapitalindskud på 40 mio. kr. Etableringsomkostninger vedr. hjemtagning af organisationen forudsættes finansieret af Vestbanen A/S.

20 medlemmer af regionsrådet (Venstre, Det Konservative Folkeparti, Lokallisten, Carl Erik Jensen og Bjarne Juel Møller) stemte imod forslaget.
Det har været et tæt opgør i Regionsrådet, men jeg finder - ikke overraskende - beslutningen logisk og fremsynet. Med en renovering af skinner og nye tog for de 105 millioner, så kan driften godt klares indenfor de 15 millioner der afsat, samtidig antages det, at man kan lade Vestbanens tog fortsætte til Esbjerg, hvilket regionsrådsborgmester Carl Holst også vare inde på forrige år.

Kilde: Region Syddanmark.