torsdag, maj 31, 2012

50 pct. mere gods på skinnerne

2011 var et godt år for de danske godstogsoperatører og siden 2009 er mængden af gods, der transporteres på jernbane steget med 51 pct., således at der i 2011 blev transporteret 9,278 millioner tons gods på jernbanen:

Hvis transporten skulle være foregået med lastbil, så ville det kræve 240.000 flere lastbilturer.

Passagerdriften er steget med næsten 5 pct. i 2011 og det er den største procentvise stigning siden åbningen af Storebæltsforbindelsen. I alt kørte vi 6.889 millioner personkilometer eller 1.240 km for hver eneste dansker.

Kilde: Trafikstyrelsen.

Ingen kommentarer: