mandag, maj 06, 2013

Klokker og bomme

I dag oplevede vi desværre det, som heldigvis sker meget sjældent, at en bil kører ud foran et tog i en jernbaneoverkørsel. Det er naturligvis hårdt for familien og mine tanker går til de efterladte.

Men allerede nu er politikerne gået i selvsving: Politisk Ordfører Jonas Dahl fra SF udtaler til Ritzau:
Vi må se på, om vi kan få det fremskyndet, så de overskæringer, hvor der ikke er bomme, enten bliver nedlagt, eller at der bliver sat bomme op.
Men, hvad er de reelle problemer i disse uheld? I en analyse fra Trafikstyrelsen fra 2009 hedder det s. 35f:
Hvert år er der i gennemsnit fem til seks væsentlige ulykker i overkørsler i Danmark, eller 0,07 væsentlige ulykker i overkørsler pr. mio. tog-km.
Sikkerheden i overkørsler er meget høj i sammenligning med det europæiske gennemsnit. I forhold til antallet af overkørsler, så har Danmark kun halvt så mange væsentlige ulykker end gennemsnittet i Europa. 
De fleste ulykker sker i overkørsler sikret med bomme. Det vurderes derfor, at antallet af brugere i overkørslen har væsentlig betydning for antallet af ulykker. Flere erfaringer viser, at også hastigheden på både vej og bane kan få betydning for antallet af ulykker, der sker og hvor omfattende skader er.
I usikrede overkørsler er sandsynligheden for ulykker meget lav i forhold til antallet af overkørsler. Det er dog oftest motoriserede køretøjer, der er involveret, når ulykkerne sker.
Ulykker med motoriserede køretøjer er højrisiko-ulykker. Fokus på forebyggelse af disse ulykker bør fastholdes. Fejl fra jernbanen skal undgås, og uddannelse af personalet skal fortsat være i fokus for at forbygge ulykker. Samtidig er det vigtigt at huske de lette trafikanter, som er udsat for ca. halvdelen af de alvorlige personskader Erfaringen viser, at de krydser, fordi de ikke oplever, at der er farligt. Det kan være oversigtsforhold, manglende bomme eller åbne led, der giver oplevelsen af, at der ikke er nogen fare. 
Den primære årsag til ulykker i overkørsler er vejtrafikanternes adfærd. Det skyldes enten manglende opmærksomhed eller bevidste overtrædelser pga. utålmodighed og travlhed.
Bedre sikring i overkørsler kan gøre vejtrafikanterne mere opmærksomme på risikoen i overkørslerne. Men når vejtrafikanterne forsætligt overtræder reglerne, er sikrede overkørsler ikke altid en løsning. I så fald kan regler, uddannelse og information være metoder rettet mod vejtrafikanter bidrage med at ændre de dårlige vaner.
Det er konklusionen i analysen, at 84 pct. af ulykkerne skyldes vejtrafikanterne. Inden vi ændrer prioriteringerne af midlerne til jernbanen til at opstille bomme, så er det reelt set ikke der problemet ligger, men at vejtrafikanterne ikke er opmærksomme på, at der kan komme tog med 120 km/t, når de krydser jernbanen.

Kilde: Trafikstyrelsen.

Ingen kommentarer: